Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 16 No. 1 (2023)

Articles

Fixed Elements in the Promotion of Sacramental Marriage and Catholic Family. Analysis in the Light of the 1983 Code of Canon Law

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.5369  [Google Scholar]
Published: 2023-06-30

Abstract

The analysis covers the main determinants of the legal doctrine of the Roman Catholic Church that pertain to the dignity and greatness of matrimonial vocation and the Catholic family. They are: a) establishment of a deep communion of the married couple and family life on the sacrament (i.e. covenant); b) the generous procreation and upbringing of children in the Roman Catholic faith. They are based on the incorporation of this family into the same Church, as well as on respecting her laws, which integrates the community of faith on the way to salvation. Hence, the 1983 Code of Canon Law contains a system of requirements (i.e. the so-called obstacles, as well as powers or indications) to protect marriage and exclude situations in which the interest of the Catholic faith or of prospective spouses would be threatened.

References

 1. Adamczyk, Dariusz. 2022. “Odpowiedzialne rodzicielstwo w etyczno-moralnym kontekście wolności i prawdy.” Seminare. Poszukiwania Naukowe 43, no. 1:79-89. [Google Scholar]
 2. Bałdyga, Marcin. 2018. “Wykluczenie Bonum prolis w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Kodeksie Kanonów Wschodnich.” Kościół i Prawo 20 (2), no. 1:181-200. [Google Scholar]
 3. Biały, Stanisław. 2020. “Odpowiedzialność w zakresie wychowania do wartości. Analiza w relacji do kanonu 226 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 8, no. 1:21-32. [Google Scholar]
 4. Biernat, Tomasz. 2009. “O przemianach definiowania rodziny i ich konsekwencjach.” Społeczeństwo i Rodzina 1:36-37. [Google Scholar]
 5. Chanowska-Dymlang, Beata. 2022. “Wykluczenie prawa do potomstwa (bonum prolis) a stwierdzenie nieważności małżeństwa.” https://zarzadzanieparafia.pl/prawo-malzenskie/exclusion-right-to-prosperity-bonum-p [accessed: 18.11.2022]. [Google Scholar]
 6. Fiałkowski, Marek. 2013. “Rodzina jako Kościół domowy.” In Duszpasterstwo rodzin: refleksja naukowa i działalność pastoralna, edited by Ryszard Kamiński, et al. 703-17. Lublin: BONUS LIBER. [Google Scholar]
 7. Góralski, Wojciech. 2020. Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich wynikających ze skierowania małżeństwa ku dobru małżonków oraz wykluczenie tego dobra. Pelplin: Bernardinum. [Google Scholar]
 8. Janczewski, Zbigniew. 2007. “Małżeństwo niesakramentalne chrześcijan.” Ius Matrimoniale 12, no. 18:35-49. [Google Scholar]
 9. Kasprzak, Sylwester. 2017. “Rozwój osobowości mężczyzny i kobiety w sakramentalnym związku małżeńskim.” In Problemy małżeństwa i rodziny w prawodawstwie polskim, międzynarodowym i kanonicznym, edited by Ryszard Sztychmiler, et al., 163-72. Olsztyn: KKP Monografie. [Google Scholar]
 10. Krajczyński, Jan. 2005. “Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym.” Studia z Prawa Wyznaniowego 8:163-89. [Google Scholar]
 11. Maj, Zuzanna. 2017. “Przeszkody małżeńskie w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.” Ius Matrimoniale 28, no. 3:35-60. [Google Scholar]
 12. Majer, Piotr. 2015. “Znaczenie kanonicznej formy zawarcia małżeństwa.” Annales Cannonici 2:135-45. [Google Scholar]
 13. Pietrycha, Marta. 2016. “Rodzina wspólnotą miłości.” In Rodzina jako wspólnota, edited by Jan Zimny, 26-40. Stalowa Wola: KUL. [Google Scholar]
 14. Podgórski, Piotr. 2009. “Transseksualizm a prawo kanoniczne.” https://kosciol.faith.co.uk/docpr/491212.Transsexualism-a-canonlaw [accessed: 08.12.2022]. [Google Scholar]
 15. Pryba Andrzej. 2014. “Polska rodzina katolicka a rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uwagi na marginesie raportu Rodzina bogactwem (dobrem) dla społeczeństwa.” Teologia i Moralność 9, no. 1-15:37-51. [Google Scholar]
 16. Ryguła, Piotr. 2018. “Wykluczenie potomstwa jako tytuł nieważności małżeństwa kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 61, no. 3:124-48. [Google Scholar]
 17. Salij, Jacek. 2016. “Czy do ważnego zawarcia sakramentalnego małżeństwa potrzebna jest wiara?” In Znaczenie wiary dla małżeństwa: w kierunku zmiany prawa, edited by Piotr Kroczek, 107-18. Kraków: UPJPII. [Google Scholar]
 18. Sokołowski, Jarosław. 2013. “Instytucja rodziny w prawie kanonicznym.” Studia nad Rodziną 17, no. 1 (32):291-313. [Google Scholar]
 19. Sowiński, Jan. 2019. “Niezdolność do zawarcia małżeństwa spowodowana zaburzeniami identyfikacji płciowej.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 29, no. 32:149-84. [Google Scholar]
 20. Stawniak, Henryk. 2005. “Niezdolność do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej: (nr 3 kan. 1095 KPK).” Prawo Kanoniczne 48, no. 1-2:35-47. [Google Scholar]
 21. Stawniak, Henryk. 2019. “Problematyka przeszkody niemocy płciowej i tzw. „zmiany płci” w kontekście Dekretu ogólnego KEP z dnia 26 listopada 2019 roku.” Prawo Kanoniczne 64, no. 2:85-115. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.