Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The Need for Ecological Conversion and the Canonical Standard. Analysis in the Light of the Latest Documents of the Magisterium of the Catholic Church

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-4  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

Due to the current situation of the ecological crisis, the author takes up the topic of the analysis of the most recent Church Magisterium. He concludes that it is in the light of the documents Laudato si’, Evangelii gaudium, Fratelli tutti, etc. of Pope Francis, that can find a doctrine which (in terms of the need for ecological conversion) is normative, although informal and take the conviction that maybe this doctrine in line with the words of Cardinal Coccopalmiero, former president of the Pontifical Council for Legislative Texts, will soon be introduced into the Code of Canon Law.

References

 1. Adamowicz, Leszek. 2020. “Status kanoniczno-prawny osoby małoletniej – zagadnienia terminologiczne.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII, no. 1:3–12. [Google Scholar]
 2. Babinski, Jarosław. 2012. “Kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II.” Studia Gdańskie 30:249–64. [Google Scholar]
 3. Biały, Stanisław. 2020. “Odpowiedzialność w zakresie wychowania do wartości. Analiza w relacji do kanonu 226 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII, no. 1:21–32. [Google Scholar]
 4. Bochenek, Krzysztof. 2015. “Ekologia w kontekście filozofii chrześcijańskiej.” Wschodni Rocznik Humanistyczny, vol. XI, 139–53. [Google Scholar]
 5. Commoner, Barry. 1971. The closing circle. Nature, Man, and Technology. New York: Dover Publications INC. [Google Scholar]
 6. Dyduch, Jan. 2014. “Rola Kodeksu Prawa Kanonicznego 1983 w realizowaniu misji Kościoła.” Prawo Kanoniczne 57, no. 1:23–37. [Google Scholar]
 7. Dzierżon, Ginter. 2014. “Ewolucja znaczenia terminu „osoba moralna” w kanonicznym porządku prawnym.” Prawo Kanoniczne 57, no. 1:7–22. [Google Scholar]
 8. Dzięga, Andrzej. 2019. “Ustawy kościelne.” In Leksykon Prawa Kanonicznego, edited by Mirosław Sitarz, 2878–882. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 9. “Ekologiczny trend nie ominie Kodeksu Prawa Kanonicznego?” 2018. https://www.pch24.pl/ekologiczny-trend-nie-ominie-kodeksu-prawa-kanonicznego [accessed: 07.07. 2020]. [Google Scholar]
 10. Gręźlikowski, Janusz. 2009. “Rola i zadania rodziców w religijnym i moralnym wychowaniu dziecka w świetle ustawodawstwa i dokumentów Kościoła.” Teologia i Człowiek 14:179–206. [Google Scholar]
 11. Grocholewski, Zenon. 2004. “Specyfika prawa Kościoła katolickiego. Referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.” Poznańskie Studia Teologiczne 17:19–33. [Google Scholar]
 12. Janczewski, Zbigniew. 1998. “Prawodawstwo Konferencji Episkopatu Polski i Prymasa w zakresie sakramentów uzdrowienia.” Prawo Kanoniczne 41, no. 3–4:109–13. [Google Scholar]
 13. Kasprzak, Sylwester. 2005. “Teologiczny charakter prawa kanonicznego i jego porządkująca rola w społeczności Kościoła.” Roczniki Nauk Prawnych XV, no. 2:313–49. [Google Scholar]
 14. Kawulka, Dorota. 2010. “Edukacja ekologiczna – współczesne podejście.” https://www.atmoterm.pl/edukacja-ekologiczna-wspolczesne-podejscie [accessed: 06.06.2020]. [Google Scholar]
 15. Kostorz, Jerzy. 2015. “Katechetyczne znaczenie encykliki Laudato si’.” Studia Oecumenica 15:59–69. [Google Scholar]
 16. Krajczyński, Jan. 2005. “Wychowanie dziecka w prawie kanonicznym, polskim i wspólnotowym.” Studia z Prawa Wyznaniowego 8:163–89. [Google Scholar]
 17. Krajewski, Piotr. 2011. “Edukacja ekologiczna w dokumentach Kościoła oraz prawie kanonicznym.” Pedagogia Christiana 28, no. 2:45–63. [Google Scholar]
 18. Krzywkowska, Justyna, and Maciej Kubala. 2016. “Stolica Apostolska i prawo kanoniczne w obronie rodziny i jej praw.” Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego 7:137–57. [Google Scholar]
 19. Lech, Wojciech. 2017. “Określenie i sposoby sprawowania sakramentu pokuty w prawie kanonicznym.” Roczniki Nauk Prawnych XXVII, no. 1:81–98. [Google Scholar]
 20. Liszewski, Dariusz. 2015. “Ekologiczna wizja świata.” Wschodni Rocznik Humanistyczny, vol. XI, 33–47. [Google Scholar]
 21. Piszko, Robert. 2020. “Legitymizacja prawa, a spór wokół Trybunału Konstytucyjnego.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XIII, no. 1:351–66. [Google Scholar]
 22. Poznański, Jacek. 2016. “Ekologiczna troska: co do duszy i co do ciała.” http://wiez.com.pl/2016/09/12/ekologiczna-troska-co-do-duszy-i-co-do-ciala [accessed: 07.07.2020]. [Google Scholar]
 23. Sitarz, Mirosław. 2018. “Ochrona karna wolności sumienia i religii w prawie kanonicznym.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XI, no. 2:75–86. [Google Scholar]
 24. Sobański, Remigiusz. 1972. “Teologia prawa jako nauka o ontologicznych podstawach prawa kościelnego.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 5:59–70. [Google Scholar]
 25. Sobański, Remigiusz. 1990/1991. “Recepcja normy kanonicznej.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 22–24:77–85. [Google Scholar]
 26. Stelmach, Agnieszka. 2019. “Ekologia integralna. Czy Kościół ma stać się kolejną «organizacją pozarządową».” https://www.pch24.pl/ekologia-integralna--czy-kosciol-ma-stac-sie-kolejnaorganizacja-pozarzadowa [accessed: 18.08.2020]. [Google Scholar]
 27. Twardziłowski, Tomasz. 2017. Ocalić stworzenie. Teoria i zastosowanie ekologicznej hermeneutyki Biblii. Warsaw: Drukarnia i Wydawnictwo „Arka” w Cieszynie. [Google Scholar]
 28. Wąsik, Wojciech. 2004. “Przestępstwa i kary za przestępstwa przeciw obowiązkowi katolickiego wychowania potomstwa w Kodeksach Prawa Kanonicznego.” Kieleckie Studia Teologiczne 3:463–85. [Google Scholar]
 29. Wróbel, Józef. 2016. “Prawo kanoniczne w świetle refleksji teologicznomoralnej.” Sympozjum 31, no. 2:121–47. [Google Scholar]
 30. Zagończyk, Dorota. 2015. “Ekologiczny wymiar dobra wspólnego w świetle encyklik społecznych papieży posoborowych.” Seminare 36, no. 4:79–92. [Google Scholar]
 31. Zawistowska, Klaudia. 2020. “Papież Franciszek w Watykanie: nasze serce może nas prowadzić na manowce.” https://wiadomosci.wp.pl/papiez-franciszek-w-watykanie-nasze-serce-mozeprowadzic-nas-na-manowce-65 [accessed: 29.11.2020]. [Google Scholar]
 32. Zawłocki, Robert. 2014. “Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego.” Przegląd Prawa Rolnego 14, no. 1:127–46. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.