Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

The Disease Concealment as a Premise of Refusing the Life Insurance Policy Payment in the Interwar Insurance System

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-2  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

In the difficult times of reconstruction of Polish statehood, having a life insurance policy that actually secured the existence of the family after the death of its breadwinner was a luxury that few citizens could afford. The burden of paying premiums was too heavy for the vast majority of society, hence the decision to take out the policy was sometimes made too late – at a time when the person concerned already knew about a deadly disease that was consuming his body. In order to obtain an insurance policy, he hid information about the disease, which in turn exposed the insurance companies to losses. They fought this practice by refusing payments to people who, by signing the contract, concealed information important from the insurer’s point of view.

References

 1. Bednaruk, Waldemar. 2018a. “Roszczenia polskich obywateli wobec niemieckich zakładów ubezpieczeniowych w okresie 20-lecia międzywojennego.” Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne 29 (2):141–50. [Google Scholar]
 2. Bednaruk, Waldemar. 2018b. “Wpływ ubezpieczeń na rozwój transportu morskiego w epoce wczesnonowożytnej.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 11, no. 2:19–27. [Google Scholar]
 3. Biskupski, Ignacy. 1925. O ubezpieczeniach. Poznań: Nakładem Fiszer i Majewski. [Google Scholar]
 4. Eichstaedt, Ignacy. 1928. “Prawa śmiertelności.” Przegląd Ubezpieczeniowy 6:5–13. [Google Scholar]
 5. Eichstaedt, Ignacy. 1934. “Rozwój wiedzy i techniki asekuracji życiowej.” Przegląd Ubezpieczeniowy 3–4:10–25. [Google Scholar]
 6. Geppert, Eugeniusz. 1979. “Kapitał zagraniczny w ubezpieczeniach gospodarczych u schyłku okresu międzywojennego.” Studia Ubezpieczeniowe 4:210–30. [Google Scholar]
 7. Gnatowski, Bronisław. 1937. Ku spolszczeniu asekuracji prywatnej w Polsce. Warsaw: “Jutro Pracy”. [Google Scholar]
 8. Kozłowski, Władysław. 1922. “Ubezpieczenia prywatne w rokowaniach polsko-niemieckich.” Przegląd Ubezpieczeniowy 3:1–2. [Google Scholar]
 9. Kozłowski, Władysław. 1926. “Pieniężna wartość ludzkiego życia.” Przegląd Ubezpieczeniowy 3:29–30. [Google Scholar]
 10. Kozłowski, Władysław. 1927. “Kobiety a ubezpieczenia życiowe.” Przegląd Ubezpieczeniowy 3:17. [Google Scholar]
 11. Kozłowski, Władysław. 1928. “Kobieta jako przeciwniczka ubezpieczeń.” Przegląd Ubezpieczeniowy 2:38–39. [Google Scholar]
 12. Michalak, Józef. 1979. “Organizacja i stan ochrony ubezpieczeniowej w Polsce w latach 1918–1939.” Studia Ubezpieczeniowe 4:188–201. [Google Scholar]
 13. Piątkiewicz, Wincenty. 1928. “O sztandar asekuracji polskiej.” Przegląd Ubezpieczeniowy 6:3–4. [Google Scholar]
 14. Szczęśniak, Marian. 2003. Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich. Warsaw: Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.