Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 12 No. 1 (2019)

Articles

Status of an Insurance Broker during the Period of the Second Polish Republic

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-3  [Google Scholar]
Published: 2019-06-30

Abstract

An insurance intermediary played a key role in the insurance system. However, in the initial period of the existence of independent Poland, the legislator did not introduce regulations referring to its status, leaving the issue of the selection of personnel and the rules of their operation to insurance companies. This practice has been shown to lead to the development of a number of pathologies in the belaying market. Therefore, in the second decade of the existence of the Second Polish Republic, a radical change was made in the approach to personnel policy in the insurance industry.

References

  1. Bednaruk, Waldemar. 2018. „Roszczenia polskich obywateli wobec niemieckich zakładów ubezpieczeniowych w okresie 20–lecia międzywojennego.” Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno–Humanistyczne 29, nr 2:141–50. [Google Scholar]
  2. Bednaruk, Waldemar. 2019. Przestępczość ubezpieczeniowa w międzywojennej Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
  3. Fendler, Zygmunt. 1934. Prywatne Prawo Ubezpieczeniowe wraz z komentarzem i orzecznictwem sądów polskich. Kraków: Nakładem własnym. [Google Scholar]
  4. Fenichel, Zygmunt. 1935. „Ajenci ubezpieczeniowi.” Przegląd Prawa Handlowego 1:152–54. [Google Scholar]
  5. Gielg, Stefan. 1931. Krótka historia rozwoju i gospodarcze znaczenie towarzystw ubezpieczeń. Warszawa: Wydawnictwo: Nakładem własnym. [Google Scholar]
  6. Handelsman, Marceli, red. 1936. Polska w czasie wielkiej wojny. Warszawa: Towarzystwo Badania Zagadnień Międzynarodowych. [Google Scholar]
  7. Sangowski, Tadeusz. 1988. „Rozwój ubezpieczeń gospodarczych na ziemiach polskich w latach 1803–1945.” W 185 lat ubezpieczeń gospodarczych w Polsce, red. Tadeusz Sangowski, 9–28. Warszawa: Wydawnicza Oficyna Drukarska Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu. [Google Scholar]
  8. Szymański, Zdzisław. 1958a. „Działalność prywatnych zakładów ubezpieczeń na ziemiach polskich.” W 150 lat ubezpieczeń w Polsce, red. Eugeniusz Kreid, t. 2, 133–64. Warszawa: PZU. [Google Scholar]
  9. Szymański, Zdzisław. 1958b. „Stan publiczno-prawnych ubezpieczeń w okresie międzywojennym.” W 150 lat ubezpieczeń w Polsce, red. Eugeniusz Kreid, t. 1, 65–104. Warszawa: PZU. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.