Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 9 (2016)

Articles

Baronial Representatives of Lublin Province in the Sejm of Stanisławow Period

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6193  [Google Scholar]
Published: 2016-12-31

Abstract

Lublin province did not belong to those in which the seats in Parliament were willingly entrusted to the magnates. The local nobility seeing the Senate as a place completely dominated by the richest part of the privileged to the Sejm usually sent the local owners of land properties. However, in the analyzed period exceptions to this rule was made and magnates who have worthily represented their province had been elected. It should be noted that deputies from this elite group of citizens belonged to the extremely active in the work of parliament, while the sphere of their activities mainly included the issues important for the state. The magnates’ involvement in the debates of the Sejm and their will to apply for a seat in Parliament depended largely on the importance of the issues that have to be taken into deliberations during the term of office of the General Sejm, growing in times of breakthrough to disappear during periods of adverse changes.

References

 1. Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1698–1793, w Teki Pawińskego, rkps Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, [Google Scholar]
 2. Balzer, Oswald. 1886. Geneza Trybunału Koronnego. Studium z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku, Warszawa. [Google Scholar]
 3. Bednaruk, Waldemar. 2008. Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578–1794, Lublin. [Google Scholar]
 4. Bednaruk, Waldemar. 2011. Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764–1794), Lublin. [Google Scholar]
 5. Bednaruk, Waldemar. 2013. „Rozdwojone sejmik lubelskie z 1776 roku.” Roczniki Humanistyczne LXI, z. 2, s. 235–248. [Google Scholar]
 6. Czapliński, Władysław, Długosz, Józef. 1976. Życie codzienne magnaterii polskiej w XVII wieku, Warszawa. [Google Scholar]
 7. Czapliński, Władysław, Kersten, Adam (red.). 1974. Magnateria polska jako warstwa społeczna, Toruń. [Google Scholar]
 8. Dyaryusz Seymu Convocationis Siedmio-Niedzielnego Warszawskiego. Zdania, Mowy, Proyekta y Manifesta w sobie zawieraiący przez sessye zebrany R.P. 1764, Warszawa 1764. [Google Scholar]
 9. Dyaryusz Seymu Walnego Ordynaryinego Odprawionego w Warszawie R-ku 1766, Warszawa 1766. [Google Scholar]
 10. Dyaryusz Seymu Ordynaryinego pod związkiem Konfederacyi Generalney Oboyga Narodow agituiącego się w Warszawie w Roku 1776, Warszawa 1776. [Google Scholar]
 11. Dyaryusz Seymu Walnego Ordynaryinego Warszawskiego Sześcio-niedzielnego R. P. 1780 odprawiającego się, Warszawa 1780. [Google Scholar]
 12. Diariusz Sejmu Wolnego ordynaryjnego grodzieńskiego sześcio-niedzielnego R-ku 1784, Warszawa 1784. [Google Scholar]
 13. Dyaryusz Seymu Ordynaryinego pod związkiem Konfederacji Generalnej Oboyga Narodów w Warszawie rozpoczętego roku 1788, Warszawa 1790. [Google Scholar]
 14. Gazeta Narodowa y Obca, 2/1791, 5/1791, 16/1791, 6/1792. [Google Scholar]
 15. Koźmian, Kajetan. 1858. Pamiętniki, Poznań. [Google Scholar]
 16. Księgi grodzkie lubelskie. Relacje. Manifesty. Oblaty, rkps Archiwum Państwowego w Lublinie. [Google Scholar]
 17. Lewandowska-Malec, Izabela. 2009. Sejm Walny Koronny Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jego dorobek ustawodawczy (1587–1632), Kraków. [Google Scholar]
 18. Matuszewicz, Marcin. 1986. Diariusz życia mego, Warszawa, T. I i II. [Google Scholar]
 19. Michalski, Jerzy (red.). 1984. Historia sejmu polskiego, Warszawa. T. I. [Google Scholar]
 20. Michalski, Jerzy. 1985. Konstytucja 3 maja, Warszawa. [Google Scholar]
 21. Ochocki, Jan Duklan. 1910. Pamiętniki, Warszawa, T. I i II. [Google Scholar]
 22. Panek, Agnieszka, Sejmik lubelski za Sasów (1697–1763), maszynopis niepubl. rozprawy doktorskiej. [Google Scholar]
 23. Pawiński, Adolf. 1881. Skarbowość w Polsce, Warszawa. [Google Scholar]
 24. Polski Słownik Biograficzny, red. Emanuel Rostworowski, Warszawa 1958. [Google Scholar]
 25. Protokół sessyi [sejmowych] roku 1788 i 1789. Z manuskryptu co sessia spisywanego dla kanclerza Hiacynta Małachowskiego. Zbiór Eligiusza Korwina Piotrowskiego, rkps Bibl. Jagiell. [Google Scholar]
 26. Rękopism Rożne większey wagi rzeczy w sobie zamykający. Dnia 1-go Listopada Roku 1776 zaczęty, Dnia zaś 24 8-bris 1796 Roku skończony, rkps Bibl. Czartoryskich w Krakowie, sygn. 854. [Google Scholar]
 27. Ujma, Magdalena. 2003. Sejmik lubelski 1572–1696, Warszawa. [Google Scholar]
 28. Wiadomości Warszawskie, 84/1767. [Google Scholar]
 29. Witusik, Adam. 1977. Młodość Tomasza Zamoyskiego. O wychowaniu i karierze syna magnackiego w Polsce w pierwszej połowie XVII wieku, Lublin. [Google Scholar]
 30. Zbiór listów, mów, instrukcji sejmikowych i akt politycznych z lat 1710–1767, rkps Bibl. PAU i PAN w Krakowie. [Google Scholar]
 31. Zielińska, Teresa. 1977. Magnateria polska epoki saskiej, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.