Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 13 No. 1 (2020)

Articles

Disciplinary Liability of Insurance Intermediaries During the Interwar Period in Poland

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2020.13.1-2  [Google Scholar]
Published: 2020-06-30

Abstract

The issues of disciplinary liability of insurance intermediaries for many years remained outside the sphere of interest of the state authorities. It was only in the last years of the analyzed period that the state authorities, seeing the difficulties faced by the Polish insurance market, decided to take a closer look at the problems affecting the indicated industry. The result of the actions taken was the establishment of a disciplinary commission, which gradually cleared the environment of insurance agents from people who did not meet ethical criteria.

References

 1. Bednaruk, Waldemar. 2019. Przestępczość ubezpieczeniowa w międzywojennej Polsce. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 2. Bek, Dominika, Jakub Hanc, i in. 2019. Odpowiedzialność dyscyplinarna w systemie polskiego prawa represyjnego. Analiza aspektów materianoprawnych na przykładzie wybranych pragmatyk zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. [Google Scholar]
 3. Benesz, Fryderyk. 1925. „O sprawowaniu sądownictwa przez Sąd Prezydjalny Rady Zrzeszenia.” Przegląd Ubezpieczeniowy 5:16–17. [Google Scholar]
 4. [brak inf. o aut.]. 1925. „W sprawie sanacji interesu ubezpieczeniowego w Polsce.” Przegląd Ubezpieczeniowy 1–3:21–23. [Google Scholar]
 5. Ciesielski, Tomasz. 2009. Armia Koronna w czasach Augusta III. Warszawa: Wydawnictwo DiG i Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
 6. Fenichel, Zygmunt. 1935. „Ajenci ubezpieczeniowi.” Przegląd Prawa Handlowego XI, nr 1:212–14. [Google Scholar]
 7. Giętkowski, Radosław. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Uniwersytet Gdański. [Google Scholar]
 8. Kamiński, Jan. 1928. Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce. Warszawa: Nakładem Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. [Google Scholar]
 9. Leoński, Zbigniew. 1956. „Odpowiedzialność dyscyplinarna słuchaczy państwowych szkół wyższych w prawie polskim.” Zeszyty Naukowe UAM 1:131–38. [Google Scholar]
 10. Leoński, Zbigniew. 1959. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie Polski Ludowej. Poznań: PWN. [Google Scholar]
 11. Miłakowski, Maurycy. 1926a. „Agenci ubezpieczeniowi.” Przegląd Ubezpieczeniowy 1:15–16. [Google Scholar]
 12. Miłakowski, Maurycy. 1926b. „Odmowa pokrycia strat pożarowych w wypadku oszustw.” Przegląd Ubezpieczeniowy 3:8–9. [Google Scholar]
 13. Miłakowski, Maurycy. 1926c. „Organizacja kontroli nad działalnością agentów ubezpieczeniowych.” Przegląd Ubezpieczeniowy 3:19–20. [Google Scholar]
 14. Morawski, Kazimierz. 1900. Historya Uniwersytetu Jagiellońskiego. T. 1. Kraków: Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 15. Muszyński, Jerzy. 1967. Przestępstwo wojskowe a przewinienie dyscyplinarne w polskim prawie wojskowym. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. [Google Scholar]
 16. Smoleński, Władysław. 1886. Rządy pruskie na ziemiach polskich. Warszawa: Arct Michał. [Google Scholar]
 17. Szczęśniak, Marian. 2003. Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich. Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze LAM. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.