Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 11 No. 2 (2018)

Articles

The Impact of Insurance on the Development of Maritime Transport in the Early Modern Period

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2018.11.2-2  [Google Scholar]
Published: 2018-12-31

Abstract

The role of sea transport in the global economy, especially in recent centuries, is exposed to many factors that sometimes affect its safety in a way that is difficult to control. That is why insurance of the risk of transporting goods by sea has become so important, allowing for transferring the burden of responsibility for losses incurred as a result of unforeseen events on specialized institutions. Thanks to the fact that appropriate mechanisms of maritime transport protection were created in a proper time, it could develop so dynamically when favorable circumstances appeared, which was especially visible in the era of great geographical discoveries and just after them. On the other hand, the rapid increase in the number of goods transported by sea contributed to the huge development of the maritime insurance market.

References

 1. Baker, John L. 1959. Odkrycia i wyprawy geograficzne, tłum. Jan Flis. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 2. Bodniak, Stanisław. 1930–1931. „Komisja Morska Zygmunta Augusta.” Rocznik Gdański IV–V:44–66. [Google Scholar]
 3. Boxer, Charles. Morskie imperium Holandii 1600-1800, tłum. Maria Boduszyńska–Borowikowa. Gdańsk: Wydawnictwo Morskie 1980. [Google Scholar]
 4. Gielg, Stefan. 1931. Krótka historja rozwoju i gospodarcze znaczenie towarzystw ubezpieczeń. Warszawa: nakładem Towarzystwa Ubezpieczeń „Vita”. [Google Scholar]
 5. Kasperski, Wojciech. 2017. System ubezpieczeń w Polsce w okresie międzywojennym. Lublin: mps w Archiwum KUL. [Google Scholar]
 6. Korzon, Tadeusz. 1914. Historya handlu w zarysie. Warszawa: nakładem b. wychowańców Szkoły Handlowej im. Leopolda Kronenberga. [Google Scholar]
 7. Kostecki, Antoni. 1862. O zabezpieczeniach czyli asekuracjach w ogóle a w szczególności o zabezpieczeniach w naszym kraju. Kraków: Wydawnictwo Czas. [Google Scholar]
 8. Luks, Krzysztof. 1978. Morze oknem na świat. Handel zagraniczny i transport morski Polski. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. [Google Scholar]
 9. Montalbetti, Edward. 1948. Ubezpieczenia morskie. Warszawa: Nakładem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. [Google Scholar]
 10. Płodzień, Stanisław. 1961. Lex Rhodia de iactu. Studium historyczno-prawne z zakresu rzymskiego prawa handlowo-morskiego. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 11. Przybytniowski, Jarosław. 2010. Znaczenie pośrednictwa ubezpieczeniowego w strukturach ubezpieczeń gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Wieś Jutra. [Google Scholar]
 12. Sołdaczuk, Józef, i Józef Misala. 2001. Historia handlu międzynarodowego. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 13. Staszewski, Józef (red.). 1963 Historia odkryć geograficznych. Odkrywcy i badacze ziemi, tłum. Bronisław Wojciechowski. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 14. Stroiński, Eugeniusz. 2004. Ubezpieczenia na życie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext. [Google Scholar]
 15. Szczęśniak, Marian. 2003. Zarys dziejów ubezpieczeń na ziemiach polskich. Warszawa: Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości. [Google Scholar]
 16. Szpak, Jan. 1999. Historia gospodarcza powszechna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. [Google Scholar]
 17. Wobłyj, Konstantin. 1923. Podstawy gospodarcze ubezpieczeń. Warszawa: Nakładem Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.