Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Between Service to the Glory of the Homeland and Cynical Greed of Etites. The Ethos of the Public Service of the Nobility in the Period of the First Republic on a Few Selected Examples

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6170  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The Polish nobility in their work eagerly appealed to idealized patterns from the past, giving examples and desirable models of behavior that formed the basis of civic education of young people. One of the mythical canons of the daily actions of a member of the knightly state was the honorary service of his homeland without looking at the profits from his public functions. The honor given to the service of others should suffice as a reward for the effort, while the expectation of the material gratification was not in the good taste of the e lite in that time.

References

 1. Balzer, Oswald. 1886. Geneza Trybunału Koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI wieku. Warszawa: Redakcja Biblioteki Umiejętności Prawnych, S. Orgelbranda Synowie. [Google Scholar]
 2. Bardach, Juliusz. 1984. "Początki sejmu." W Historia sejmu polskiego, red. Jerzy Michalski, 5-62. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 3. Bednaruk, Waldemar. 2008. Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1578-1794. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 4. Bednaruk, Waldemar. 2011. Sejmiki lubelskie w okresie stanisławowskim (1764-1794). Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 5. Czapliński, Władysław. 1984. "Sejm w latach 1587-1696." W Historia sejmu polskiego, red. Jerzy Michalski, 217-299. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 6. Frycz Modrzewski, Andrzej. 1857. O poprawie Rzeczypospolitej, wyd. Kazimierz J. Turowski. Przemyśl: Nakładem Michała Dzikowskiego. [Google Scholar]
 7. Jabłonowski, Jan S. 1730. Skrupuł bez skrupułu w Polszcze albo oświecenie grzechów narodowi Polskiemu zwyczajniejszych a za grzechy nie mianych; Traktat po prostu grzech rozstrząsający, na rozdziały podzielony przez pewnego Polaka temisz grzechami grzesznego, ale żałującego na poprawę swoię i ludzką podany [b.m.w.]. [Google Scholar]
 8. Kitowicz, Jędrzej. 1971. Pamiętniki, czyli historia polska, oprac. Przemysława Matuszewska. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 9. Kitowicz, Jędrzej. 1985. Opis obyczajów za panowania Augusta III. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 10. Kłodziński, Aldon. 1925. "Na drodze do powstania Trybunału Koronnego. Projekty sejmu warszawskiego z r. 1556/7." W Księga pamiątkowa ku czci Odwalda Balzera, 57-85. Lwów: Komitet Redakcyjny. [Google Scholar]
 11. Koźmian, Kajetan. 1858. Pamiętniki. Poznań: J.K. Żupański. [Google Scholar]
 12. Lisiecki, Andrzej. 1638. Trybunał Głowny Koronny: Siedmią Splendorow oświecony. Kraków: Drukarnia Franciszka Cezarego. [Google Scholar]
 13. Opaliński, Krzysztof. 1953. Satyry, oprac. Lesław Eustachiewicz. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 14. Pawiński, Adolf. 1888. Rządy sejmikowe w epoce królów elekcyjnych 1572-1795. Lauda i instrukcje sejmikowe 1733-1795. T. V. Warszawa: w drukarni Józefa Bergera. [Google Scholar]
 15. Raczyński, Kazimierz. 1792. Diariusz sejmików województwa lubelskiego. Lublin: Drukarnia JKM ks. Trybitarzów. [Google Scholar]
 16. Sarnicki, Stanisław. 1594. Statuta y Metrika przywilejów Koronnych: Językiem polskim spisane, y porządkiem prawie przyrodzonym a bardzo snadnym nowo zebrane. Kraków: w Drukarni Lazarzowey. [Google Scholar]
 17. Satyr na twarz Rzeczypospolitej. 1640. [b.m.w.]. [Google Scholar]
 18. Wolan, Andrzej. 1606. O wolności Rzeczypospolitej albo ślacheckiej, tłum. Stanisław Dubingiewicz, Wilno: Drukarnia Jana Karcana. [Google Scholar]
 19. Woliński, Janusz, Jerzy Michalski, i Emanuel Rostworowski (oprac.). 1961. Materiały do dziejów Sejmu Czteroletniego. T. IV. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo PAN. [Google Scholar]
 20. Zabielski, Alojz. 1754. Na zaczęciu Trybunałów Koronnych kazania. Od roku 17 43 do roku 1754. Którym przydane kazanie na zaczęciu ziemstwa lubelskiego w roku 1744 i na św. Rozalią miane. Lublin: w Drukarni J.K.M. Collegium S.J. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.