Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 14 No. 1 (2021)

Articles

Protection of the Interests of Capital Companies in Selected Judgments of the Supreme Court Pertaining to the Application of Article 210 (379) of the Code of Commercial Companies

DOI: https://doi.org/10.32084/tekapr.2021.14.1-21  [Google Scholar]
Published: 2022-07-21

Abstract

The paper aims to examine selected issues of representation of a company, which will be carried out on the basis of a special provision laid down in Article 210(1) (379(1)) of the Code of Commercial Companies. The objective of the provision is to protect the company’s interests and the way to achieve this goal is through exclusion of the management board from representation in contracts and disputes between the company and a member of the management board. The paper seeks to examine the scope of application of Article 210(1) of the Code and to determine the legal nature and types of power of attorney that can be granted pursuant to the provision. The analysis is based on a rather complex factual case, and examines legal relationships in a limited partnership in which a limited liability company and a member of its management board are partners.

References

 1. Frąckowiak, Józef. 2020. “Miejsce prawa handlowego w systemie prawa i sposoby jego regulacji.” In Przegląd Prawa i Administracji. Vol. CXXI, edited by Mariusz Jabłoński, and Marek Leśniak, 13–23. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 2. Gniewek, Edward. 2017. “Sankcja nieważności czynności prawnej.” In Kodeks cywilny. Komentarz, edited by Edward Gniewek, and Piotr Machnikowski, 86–87. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 3. Gorczyński, Grzegorz. 2018. “Sankcja dotykająca czynność prawną dokonaną przez fałszywego piastuna organu.” In Kodeks cywilny. Komentarz. Vol. 1: Część ogólna (art. 1–125), edited by Magdalena Habdas, and Mariusz Fras, 255–58. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 4. Kierzkowska, Danuta, and Joanna Miller. 2000. The Polish Civil Code. Warsaw: Tepis Publishing House. [Google Scholar]
 5. Kidyba, Andrzej. 2015. Kodeks spółek handlowych. Vol. 1: Komentarz do art. 1–300 k.s.h. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Kubiak–Cyrul, Agnieszka. 2019. “Wadliwość umowy zawartej przez rzekomy organ osoby prawnej.” In Kodeks cywilny. Komentarz, edited by Mariusz Załucki, 93–94. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Kuniewicz, Zbigniew. 1996. “O kontrowersjach związanych z reprezentacją spółek kapitałowych na podstawie art. 203 i 374 kodeksu handlowego.” Przegląd Sądowy 11–12:66–73. [Google Scholar]
 8. Kuniewicz, Zbigniew, and Monika Futrzyńska–Mielcarzewicz. 2011. “Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 22 października 2009r., III CZP 63/09.” Przegląd Sądowy 2:113–17. [Google Scholar]
 9. Kuniewicz, Zbigniew. 2012. “Uwagi o zakresie zastosowania art. 103 k.c.” In Rozprawy z prawa cywilnego, własności intelektualnej i prawa prywatnego międzynarodowego. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Bogusławowi Gawlikowi, edited by Jerzy Pisuliński, Piotr Tereszkiewicz, and Fryderyk Zoll, 153–66. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 10. Kuniewicz, Zbigniew, and Stanisław Czepita. 2013. “Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2012r., II CSK 217/11.” Orzecznictwo Sądów Polskich, vol. 9, 677–80. [Google Scholar]
 11. Kuniewicz, Zbigniew, and Anna Kuniewicz. 2014. “Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 8 lutego 2013r., IV CSK 332/12.” Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego 1:34–35. [Google Scholar]
 12. Kuniewicz, Zbigniew. 2020. “Zmiana umowy spółki komandytowej a zakaz zawierania umów «z samym sobą» przez członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.” Przegląd Prawa i Administracji, vol. CXXI, edited by Mariusz Jabłoński, and Marek Leśniak, 101–109. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 13. Kuniewicz, Zbigniew. 2020. “Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 7 września 2018r., III CZP 42/18.” Rejent 5:133–42. [Google Scholar]
 14. Leśniak, Marek. 2017. Normatywne wzorce umów spółek handlowych w prawie polskim. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 15. Naworski, Jerzy. 2001. In Jerzy Naworski, Krzysztof Strzelczyk, Tomasz Siemiątkowski, et al., Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 411–12. Warsaw: LexisNexis. [Google Scholar]
 16. Naworski, Jerzy. 2013. “Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2012r., II CSK 217/11.” Glosa 3:51–62. [Google Scholar]
 17. Popiołek, Wojciech. 2015. “Reprezentacja szczególna w stosunkach z członkami zarządu.” In Kodeks spółek handlowych. Komentarz, edited by Janusz Strzępka, 936–37. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 18. Radwański, Zbigniew, and Adam Olejniczak. 2015. Prawo cywilne – część ogólna. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 19. Strzępka, Janusz, and Elżbieta Zielińska. 2015. “Treść, cel i charakter prawny norm zawartych w art. 210 KSH.” In Kodeks spółek handlowych. Komentarz, edited by Janusz Strzępka, 530. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 20. Szumański, Andrzej. 2013. “Skutki prawne naruszenia przepisu art. 379 § 1 KSH.” In Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, et al., Kodeks spółek handlowych. Vol. 3: Spółka akcyjna. Komentarz do artykułów 301–490, 679–82. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 21. Szumański, Andrzej. 2014. “Treść, cel i charakter prawny przepisów.” In Stanisław Sołtysiński, Andrzej Szajkowski, Andrzej Szumański, et al., Kodeks spółek handlowych. Vol. 2: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz do artykułów 151–300, 504–505. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]
 22. Weiss, Ireneusz, and Andrzej Szumański. 2014. “Czynności prawne podjęte przez spółkę wadliwie reprezentowaną.” In Wojciech Pyzioł, Andrzej Szumański, and Ireneusz Weiss, Prawo spółek, 466. Warsaw: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.