Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Vol. 10 (2017)

Articles

Regulating the Transfrontier Shipment of Waste

DOI: https://doi.org/10.32084/tkp.6172  [Google Scholar]
Published: 2017-12-31

Abstract

The transfrontier shipment of waste is specific in that it is simultaneously governed by the provisions of international public law, EU law and Polish law. Therefore, it proves quite difficult in this case to effectively utilise the sources of generally applicable law as they feature three levels of regulation. In essence, these centre around the shipment of waste across state borders, as a process involving regulations pertinent to the waste processing process, public administration bodies in charge of associated tasks, and financial penalties for the breach of certain obligations.

References

  1. Barczak, Anna. 2010. "Międzynarodowe przemieszczanie odpadów." W Prawa i obowiązki przedsiębiorców w ochronie środowiska. Zarys encyklopedyczny, red. Piotr Korzeniowski, 341-346. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
  2. Górski, Marek. 2005. Gospodarowanie odpadami w świetle wymagań prawa wspólnotowego i polskiego prawa wewnętrznego. Poznań: Futura Grzegorz Łuczak na zlecenie Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski. [Google Scholar]
  3. Jerzmański, Jan. 2010. "Prawna regulacja gospodarki odpadami." W Prawo ochrony środowiska, red. Jerzy Stelmasiak, 319-349. Wyd. 2. Warszawa: LexisNexis Polska. [Google Scholar]
  4. Kocowski, Tadeusz. 2003. "Reglamentacja gospodarcza." W Andrzej Borkowski, Adam Chełmoński, Maciej Guziński, Karol Kiczka, Leon Kieres, i Tadeusz Kocowski, Administracyjne prawo gospodarcze, 424-455. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.