Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 19 (1) (2022)

Artykuły

Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu jako przykład samorządowej instytucji kultury

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4398  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządowej instytucji kultury na przykładzie Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Muzeum im. Jacka Malczewskiego jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania publiczne. Jest to jednostka organizacyjna nienastawiona na osiąganie zysku, której cel stanowi gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej, kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgromadzonych zbiorów. Niemniej jednak może prowadzić dodatkową działalność, z której uzyskane środki będą wykorzystywane na realizację zadań statutowych.

Bibliografia

  1. Antoniak-Tęskna, Patrycja. 2019. Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej. Komentarz. Lex el. [Google Scholar]
  2. Dolnicki, Bogdan. 2019. Samorząd terytorialny. 7th edition. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  3. Golat, Rafał. 2014. “Obsadzanie stanowisk kierowniczych w instytucjach kultury.” Służba Pracownicza no. 11:25. [Google Scholar]
  4. Jagoda, Joanna. 2019. Mienie samorządowe. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  5. Miemiec, Marcin. 2015. “Wartości jako przedmiot ochrony w policyjnym prawie administracyjnym.” In Wartości w prawie administracyjnym, edited by Jan Zimmermann, 293-306. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  6. “O Muzeum.” http://www.muzeum.edu.pl/pl/radom/o-muzeum,14.htm [accessed: 15.03.2021]. [Google Scholar]
  7. Sługocki, Janusz. 2017. Opieka nad zabytkiem nieruchomym. Problemy administracyjnoprawne. 2nd edition. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  8. Zalasińska, Katarzyna, and Kamil Zeidler. 2015. Wykład prawa ochrony zabytków. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. [Google Scholar]
  9. Zalasińska, Katarzyna. 2013. Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.