Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Przestrzeganie zasady ograniczonego zaufania jako gwarancja zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4727  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Celem pracy jest analiza zasady ograniczonego zaufania jako gwarancji zapewnienia bezpieczeństwa drogowego w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych. Analizowana zasada stanowi regułę odpowiedniego zachowania się kierującego pojazdem w sytuacjach związanych z ruchem pieszych oraz stanowi normatywną podstawę do działania w zaufaniu do innych uczestników ruchu. Podkreślić należy, że jej przestrzeganie gwarantuje bezpieczeństwo pieszym, zaś jej naruszenie stanowi poważne dla nich zagrożenie. Warto także zaznaczyć, iż kierowca pojazdu nie ma obowiązku przewidywania wszelkich nietypowych oraz niebezpiecznych zachowań w stosunku do pozostałych uczestników ruchu, gdyż skutkowałoby to nieustannym tamowaniem i paraliżowaniem ruchu drogowego.

Bibliografia

 1. Burtowy, Michał. 2021a. “Komentarz do art. 3.” In Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, edited by Michał Burtowy, 102-103. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Burtowy, Michał. 2021b. “Komentarz do art. 4.” In Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, edited by Michał Burtowy, 104. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Gierszewski, Janusz. 2013. Bezpieczeństwo wewnętrzne. Zarys systemu. Warszawa: Difin. [Google Scholar]
 4. Kotowski, Wojciech. 2013. “Zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego w świetle prawa.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 4:120-40. [Google Scholar]
 5. Kotowski, Wojciech. 2016. “O właściwym zabezpieczeniu dowodów.” Palestra 9:139-41. [Google Scholar]
 6. Maśniak, Dorota. 2013. “Bezpieczeństwo ruchu drogowego jako bezpieczeństwo publiczne.” Gdańskie Studia Prawnicze 29:143-52. [Google Scholar]
 7. Ogrodniczak, Michał, and Joanna Ryba. 2016. “Bezpieczeństwo ruchu drogowego w świetle wybranych aktów prawnych.” Autobusy 6:352-55. [Google Scholar]
 8. Pawelec, Kazimierz J. 2011. Dowody w sprawach przestępstw i wykroczeń drogowych. Warszawa: LexisNexis. [Google Scholar]
 9. Podgórska, Agnieszka, and Jan Rajchel. 2019. “Prawne zagadnienia bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz wypadków drogowych.” Drogownictwo 11:328-35. [Google Scholar]
 10. Raczyński, Maciej. 2020. “Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – piesi jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego.” Ogrody Nauk i Sztuk 10:92-102. DOI: https://doi.org/10.15503/onis2020.92.102 [Google Scholar]
 11. Stefański, Ryszard A. 2003. “Glosa do postanowienia SN z dnia 11 marca 2003 r., III KKN 94/01.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 3:134. [Google Scholar]
 12. Stefański, Ryszard A. 2006. “Glosa do wyroku SN z dnia 19 października 2005 r., IV KK 244/05.” Wojskowy Przegląd Prawniczy 2:157. [Google Scholar]
 13. Stefański, Ryszard A. 2011. “Glosa do postanowienia SN z dnia 5 listopada 2010 r., III KK 153/10.” Prokuratura i Prawo 6:151-57. [Google Scholar]