Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Uwarunkowania prawne i zakres działalności formacji mundurowych administracji bezpieczeństwa polskich lotnisk komunikacyjnych

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5693  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

W czasach otwartych granic, gdy Polska jest członkiem Unii Europejskiej i Strefy Schengen przemieszczanie się ludności nie tylko wewnątrz kraju, ale głównie pomiędzy państwami stało się czymś naturalnym, a wręcz niezbędnym do normalnego funkcjonowania. Znaczna część ruchu osobowego, ale także towarowego odbywa się drogą powietrzną, przy wykorzystaniu licznie funkcjonujących w Polsce lotnisk komunikacyjnych.

Masowy przepływ osób skutkuje występowaniem wielu zagrożeń i koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa w różnym stopniu i wymiarze. Przystępując do badań należy postawić tezę, że za bezpieczeństwo, spokój i porządek publiczny na lotniskach komunikacyjnych odpowiadają w głównej mierze formacje mundurowe. Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu są podstawy prawne oraz działalność takich formacji jak: Straż Graniczna, Policja, Służba Celno-Skarbowa, służba ochrony lotniska oraz lotniskowa służba ratowniczo-gaśnicza. Mają one za cel czuwanie nad bezpieczeństwem, spokojem i porządkiem publicznym na terenie lotnisk oraz obszarze przyległym.

Artykuł ma charakter przeglądowy, a zawarte w nim rozważania oparte zostały w głównej mierze na materiale normatywnym. Zdaniem Autora brak jest kompleksowych opracowań dotyczących roli, jaką spełniają formacje mundurowe w kształtowaniu bezpieczeństwa na lotniskach dlatego warto zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty z tym związane.

Bibliografia

 1. Cieślarczyk, Marian. 2011. „Współczesne rozumienie bezpieczeństwa.” W Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. Bernard Wiśniewski, 12-18. Szczytno: Wydawnictwo WSPol. [Google Scholar]
 2. Falecki, Janusz. 2018. „Bezpieczeństwo.” W Vademecum bezpieczeństwa, red. Olga Wasiuta, Rafał Klepka, i Rafał Kopeć, 67-71. Kraków: Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner. [Google Scholar]
 3. Jaworski, Bogdan, Adam Pietrzkiewicz, i Andrzej Żygadło. 2020. Administracja bezpieczeństwa w powiecie. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 4. Jaworski, Bogdan. 2016. Pozycja prawna Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej. Rzeszów: ZPH Arteks. [Google Scholar]
 5. Jaworski, Bogdan. 2019. Policja administracyjna. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 6. Letkiewicz, Arkadiusz, i Tomasz Szankin. 2013. Organizacja i zarządzanie. Kompetencje menedżerskie w Policji. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. [Google Scholar]
 7. Maciejowski, Kamil. 2014. „Podmioty, metody oraz przepisy kształtujące bezpieczeństwo w portach lotniczych.” Security, Economy & Law 4:22-40. [Google Scholar]
 8. Nowakowski, Zbigniew, i Kazimierz Rajchel. 2014. „Istota bezpieczeństwa i porządku publicznego.” W Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Organizacja i funkcjonowanie, red. Kazimierz Rajchel, 26-42. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Powszechne S.A. [Google Scholar]
 9. Pakuła, Andrzej. 2010. „Pozycja Komendanta Głównego Straży Granicznej w strukturze rządowej administracji publicznej.” W Służby i formacje mundurowe w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej, red. Elżbieta Ura, i Stanisław Pieprzny, 241-48. Rzeszów: RS Druk. [Google Scholar]
 10. Pieprzny, Stanisław. 2014. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]
 11. Pieprzny, Stanisław. 2015. „Pojęcie bezpieczeństwa.” W Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, red. Elżbieta Ura, i Stanisław Pieprzny, 18-20. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]
 12. Żywicka, Agnieszka. 2019. „Współczesny wymiar centralizacji administracji publicznej w Polsce na przykładzie zmian w modelu organizacyjnym administracji miar.” W Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. Barbara Jaworska-Dębska, Ewa Olejniczak-Szałowska, i Rafał Budzisz, 681. Warszawa–Łódź: Wolters Kluwer, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.