Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

„Chrońmy dzieci. Wspierajmy rodziców”. Konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8078  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

Mając na względzie konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami, ale także konstytucyjny obowiązek ochrony dzieci przed demoralizacją, najpierw Rada Ministrów, a następnie grupa posłów na Sejm RP, a w końcu obywatele w liczbie ponad 250 tys. zdecydowali się na inicjatywy ustawodawcze zmierzające do nowelizacji prawa oświatowego w taki sposób, aby zajęcia pozalekcyjne w szkołach były całkowicie transparentne, a przez to decyzje rodziców o udziale ich dzieci w takich zajęciach były całkowicie świadome i odpowiedzialne. Proces legislacyjny obywatelskiego projektu „Chrońmy dzieci. Wspierajmy rodziców” nie został jednak nadal zakończony. Senat w dniu 7 września 2023 r. ustawę tę odrzucił w całości. Z uwagi na to, że obywatelskie projekty ustaw nie podlegają dyskontynuacji prac, toteż uchwałą senacką zajmie się Sejm RP kolejnej kadencji, która rozpoczęła się 13 listopada 2023 r.

Bibliografia

  1. Jaroszyński, Piotr. 1994. „Kalokagathia.” Człowiek w Kulturze nr 2:31-42 [Google Scholar]
  2. Sarnecki, Paweł. 2003. „Komentarz do art. 48 Konstytucji RP.” W Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. T. III, red. Leszek Garlicki, 1-6. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
  3. Smyczyński, Tadeusz. 2009. Prawo rodzinne i opiekuńcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  4. Winiarz, Jan. 1996. Prawo rodzinne. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN. [Google Scholar]
  5. Zalewski, Dariusz. 2003. Wychować człowieka szlachetnego. Lublin: Fundacja Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.