Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Ochrona małoletniego i dziecka w systemie prawnym Kościoła katolickiego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4970  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie kościelnych reform legislacyjnych, które dotyczą małoletnich. Zarys praw należnych dzieciom rozpoczyna się od starożytności, w ramach którego przedstawiono sytuację chrześcijan w społeczeństwie grecko-rzymskim basenu Morza Śródziemnego, w którym obowiązywało prawo rzymskie nie do końca przestrzegane. W artykule odniesiono się do średniowiecza, aby zbadać, czy ustawodawstwo zawierało przepisy prawne dotyczące ochrony małoletnich. Po krótkim historycznym nawiązaniu, Autorzy przedstawili proces ewolucji kościelnego systemu prawnego względem małoletnich, dzieląc go na trzy etapy. Obecny system prawny Kościoła katolickiego wchodzi w czwarty okres ewolucji, dlatego Państwo i Kościół powinni wykorzystywać narzędzia prawne, aby chronić małoletnich i dzieci.

Bibliografia

 1. Aasgaard, Reidar. 2006. „Children in Antiquity and Early Christianity: Research History and Central Issues.” Familia 33:23-46. DOI: https://doi.org/10.36576/summa.29303 [Google Scholar]
 2. Arjava, Antti. 1998. „Paternal Power in Late Antiquity.” The Journal of Roman Studies 88:147-65. DOI: https://doi.org/10.1017/S0075435800044154 [Google Scholar]
 3. Beal, John P. 2007. „The 1962 Instruction Crimen sollicitationis: Caught Red Handed or Handed a Red Herring?” Studia canonica 41:199-236. [Google Scholar]
 4. Gilissen, Jean. 1979. Introduction historique au droit : esquisse d’une histoire universelle du droit, les sources du droit depuis le XIIIe siècle, éléments d’histoire du droit privé. Brussels: Bruylant. [Google Scholar]
 5. Goldberg, Jessica. 2000. „The Legal Persona of the Child in Gratian’s Decretum.” Bulletin of Medieval Canon Law 24:10-53. [Google Scholar]
 6. Góralski, Wojciech. 1986. „Nauczycielskie Zadanie Kościoła.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., red. Piotr Hemperek, Wojciech Góralski, Franciszek Przytuła, i in., 12-54. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 7. Harris, William V. 1986. „The Roman Father’s Power of Life and Death.” W Studies in Roman Law in Memory of A. Arthur Schiller, red. Roger Banall, i William V. Harris, 81-95. Leiden: E. J. Brill. [Google Scholar]
 8. Helmholz, Richard. H. 2007. „Children’s Rights and the Canon Law: Law and Practice in Later Medieval England.” The Jurist 67:39-57. DOI: https://doi.org/10.1353/jur.2007.0047 [Google Scholar]
 9. Jundziłł, Juliusz. 1992. „Specyfika wieku dziecięcego w oczach Rzymian okresu Cesarstwa a wychowanie w rodzinie.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne 18:7-19. [Google Scholar]
 10. Krzyżak, Lesław. 2006. „Przeszkody tytułami nieważności małżeństwa.” Kortowski Przegląd Prawniczy 4:149-53. [Google Scholar]
 11. Kunka, Sławomir. 2014. „Grzech pierworodny a obraz Boży w człowieku.” Polonia Sacra 18, nr 4:59-79. DOI: https://doi.org/10.15633/ps.739 [Google Scholar]
 12. Maciejewski, Ryszard, i Jarosław Sak. 2019. „Ochrona wartości chrześcijańskich w opiece nad dzieckiem.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XII, nr 2:193-200. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.2-14 [Google Scholar]
 13. Mazur, Karolina. 2021. „Dochodzenie wstępne w sprawie duchownych podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciw szóstemu przykazaniu dekalogu z nieletnim.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXXI, nr 34:123-42. https://doi.org/10.32077/skp.2021.34.1-8 DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2021.34.1-8 [Google Scholar]
 14. Mazur, Karolina. 2022. „Prawo podejrzanego i oskarżonego do obrony w sprawach o wykorzystanie seksualne małoletniego lub osoby używającej rozumu w ograniczonym zakresie.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXXII, nr 35:105-25. https://doi.org/10.32084/bskp.4422 DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4422 [Google Scholar]
 15. Monnickendam, Yifat. 2019. „The Exposed Child: Transplanting Roman Law into Late Antique Jewish and Christian Legal Discourse.” American Journal of Legal History 59:1-30. https://doi.org/10.1093/ajlh/njy030 DOI: https://doi.org/10.1093/ajlh/njy030 [Google Scholar]
 16. Niczyporuk, Piotr. 2009. Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim. Białystok: Temida 2. [Google Scholar]
 17. Osiek, Carolyn, i David L. Bach. 1997. Families in the New Testament World. Households and House Churches. Louisville: Westminster John Knox Press. [Google Scholar]
 18. Pankiewicz, Ryszard. 1992. „Rodzina i wychowanie w Palestynie rzymskiej w świetle tradycji biblijnej i późnojudaistycznej.” Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Pedagogiczne 18:69-83. [Google Scholar]
 19. Rawson, Beryl. 2003. Children and Childhood in Roman Italy. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 20. Riondino, Michele. 2009. „Bonum coniugum e giuridicità nel matrimonio canonico.” Diritto di famiglia e delle persone 38, nr 4:2048-2091. [Google Scholar]
 21. Riondino, Michele. 2020. „Protection of Children’s Rights in the International Community and in the Catholic Church: A Comparative Analysis.” Revista Española de Derecho Canónico 77:987-1046. https://doi.org/10.36576/summa.133083 DOI: https://doi.org/10.36576/summa.133083 [Google Scholar]
 22. Shaffern, Robert W. 2009. Law and Justice from Antiquity to Enlightenment. Lanham–Boulder–New York–Toronto–Plymouth: Rowman & Littlefield Publishing Group. [Google Scholar]
 23. Sitarz, Mirosław. 2019. „Prawa dziecka w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 roku. Wybrane zagadnienia.” Kościół i Prawo 8, nr 1:85-99. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2019.8.1-6 DOI: https://doi.org/10.18290/kip.2019.8.1-6 [Google Scholar]
 24. Vuolanto, Ville. 2003. „Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World.” Ancient Society 33:169-208. DOI: https://doi.org/10.2143/AS.33.0.503599 [Google Scholar]
 25. Wilk, Janusz. 2011. „Przeprowadzanie przez ogień – ofiara z dzieci w czasach Starego Testamentu.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 44, nr 1:5-15. [Google Scholar]
 26. Zuanazzi, Ilaria. 2012. L’ordinatio ad educationem prolis del matrimonio canonico. Torino: Giappichelli. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.