Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Dochodzenie wstępne w prawodawstwie katolickich Kościołów wschodnich w przypadku duchownych podejrzanych o popełnienie przestępstwa contra sextum z małoletnimi i osobami prawnie objętymi ochroną

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8554  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Celem artykułu jest omówienie procedury kanonicznego dochodzenia wstępnego w przypadku duchownych podejrzanych o popełnienie przestępstwa przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu z osobą małoletnią i osobą prawnie z nią zrównaną zgodnie z art. 1 § 1a VELM/2023. Autor omawia poszczególne etapy niniejszego postępowania przygotowawczego, mającego ogromne znaczenie dla ewentualnego wszczęcia procesu karnego. Innymi słowy, rzetelność tego dochodzenia daje sprawiedliwe podstawy kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (hierarsze) do podjęcia odpowiednich czynności prawnych. Powyższa tematyka jest omawiana na podstawie analizy powszechnych i partykularnych regulacji prawnych odnoszących się do katolickich Kościołów wschodnich, ze szczególnym uwzględnieniem katolickiego Kościoła bizantyjsko-ukraińskiego w Polsce.

Bibliografia

  1. Dohnalik, Jan. 2023. „Nowa wersja motu proprio Vos estis lux mundi. Znaczenie zmian wprowadzonych przez papieża Franciszka w 2023 roku.” Annales Canonici 19, nr 2:57-73. https://doi.org/10.15633/acan.19202 [Google Scholar]
  2. Klimkiewicz, Daniel, i Karolina Mazur. 2023. „Ochrona małoletniego i dziecka w systemie prawnym Kościoła katolickiego.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XVIII, nr 20 (1):137-156. https://doi.org/10.32084/bsawp.4970 [Google Scholar]
  3. Lempa, Florian. 2013. Kanoniczna ochrona karna małoletnich przed nadużyciami seksualnymi. Białystok: Wydawnictwo Temida 2. [Google Scholar]
  4. Majer, Piotr. 2021. „Przełożony kościelny a notitia criminis w sprawie zastrzeżonego dla Kongregacji Nauki Wiary przestępstwa przeciwko VI przykazaniu Dekalogu.” Annales Canonici 17, nr 2:49-81. https://doi.org/10.15633/acan.4159 [Google Scholar]
  5. Mazurkiewicz, Dariusz. 2021. „Kanoniczne środki zapobiegawcze w przypadku oskarżeń o czyny contra sextum Decalogi praeceptum z osobami małoletnimi.” Studia Paradyskie 31:143-61. [Google Scholar]
  6. Mazurkiewicz, Dariusz. 2022. „Przyczyny odmowy wszczęcia dochodzenia wstępnego w przypadkach oskarżeń wobec duchownych o czyny contra sextum z osobami małoletnimi.” Studia Paradyskie 32:121-43. https://doi.org/10.18276/sp.2022.32-06 [Google Scholar]
  7. Saj, Marek. 2022. „Obowiązki i uprawnienia ordynariusza podczas dochodzenia wstępnego w procesie karnym. Zarys problematyki.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXXII, nr 35:141-62. https://doi.org/10.32084/bskp.4424 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.