Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Prawnokanoniczne aspekty wychowania do celibatu w wyższych seminariach duchownych w Polsce

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5476  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

W tradycji Kościoła łacińskiego przyjęto praktykę łączenia powołania do kapłaństwa z dyscypliną celibatu, który z czasem stał się również normą prawną. Wychowanie do celibatu odbywa się na różnych poziomach formacyjnych, obejmując wymiar duchowy, intelektualny, pastoralny oraz ludzki. Nie można też zapominać o tym, że jeśli celibat rozumiany jest jako norma prawna, której przestrzeganie poprzedzone jest publicznym zobowiązaniem do zachowania celibatu, to wychowanie do wyboru takiego stylu życia musi mieć wymiar prawnokanoniczny, co uwzględniono w nowych zasadach formacji kapłańskiej w Polsce. Podejście prawne do tego zagadnienia może sugerować postrzeganie celibatu w sposób negatywny, jako wyrzeczenie się małżeństwa i rodzicielstwa na skutek zakazu wynikającego z normy prawnej. Takie ujęcie jest fragmentaryczne, a dostrzeżenie prawnokanonicznych aspektów wychowania do celibatu pozwala na przeżywanie tego zobowiązania jako drogi do doświadczenia pełniejszej, większej miłości w sensie chrystologicznym, eklezjologicznym i eschatologicznym.

Bibliografia

 1. Apanowicz, Jerzy. 2003. Metodologia nauk. Toruń: Dom Organizatora. [Google Scholar]
 2. Baniak, Józef. 2000. Wierność powołaniu a kryzys tożsamości kapłańskiej. Studium socjologiczne na przykładzie Kościoła w Polsce. Poznań: Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM. [Google Scholar]
 3. Baniak, Józef. 2001. Rezygnacja z kapłaństwa i wybór życia małżeńsko-rodzinnego przez księży rzymskokatolickich w Polsce. Studium socjologiczne. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos. [Google Scholar]
 4. Bujak, Janusz. 2012. „Historyczne i duchowe aspekty celibatu w Kościele.” Tarnowskie Studia Teologiczne 31, nr 2:27-38. [Google Scholar]
 5. Busso, Ariel D. 2013. „El ambiente formativo del seminario mayor y los principales responsables.” W „Quod iustum est et aequum”. Scritti in onore del Cardinale Zenone Grocholewski per il cinquantesimo di sacerdozio, red. Marek Jędraszewski, i Jan Słowiński, 155-63. Poznań: Wydział Teologiczny. [Google Scholar]
 6. Cenalmor, Daniel. 2002. „Com. ad can. 1024.” W Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, red. Angel Marzoa, Jorge Miras, i Rafael Rodríguez-Ocaña, t. III, cz. 1, wyd. 3, 932-37. Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra. [Google Scholar]
 7. Chocholka, Hans. 2002. Zölibat – so nicht! Gottes amputierte Liebe. Wien–Klosterneuburg: Ed. Va Bene Verlag. [Google Scholar]
 8. Franciszek. 2021. „El Papa Francisco: Yo quiero ir a la Argentina.” https://www.infobae.com/sociedad/2023/03/10/el-papa-francisco-yo-quiero-ir-a-la-argentina/, [dostęp: 26.04.2021]. [Google Scholar]
 9. Frawley-O’Dea, Mary G. 2004. „Psychosocial Anatomy of the Catholic Sexual Abuse Scandal.” Studies in Gender and Sexuality 5, nr 2:121-37. https://doi.org/10.1080/15240650509349244 [Google Scholar]
 10. Ghirlanda, Gianfranco. 2009. „Utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio.” Periodica de Re Canonica 98, nr 4:581-618. [Google Scholar]
 11. Grocholewski, Zenon. 2004. „Specyfika prawa Kościoła katolickiego. Referat wygłoszony z okazji otrzymania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dnia 7 maja 2004.” Poznańskie Studia Teologiczne 17:19-33. [Google Scholar]
 12. Hervada, Javier. 1962. „Fin y caracteristicas del ordenamiento canonico.” Ius Canonicum 2, nr 3:5-110. [Google Scholar]
 13. Kaslyn, Robert. 2002. „The Sacrament of Orders: Irregularities and Impediments – An Overview.” The Jurist 62, nr 1:109-52. [Google Scholar]
 14. Kastelik, Bogusław. 2018. Celibat wczoraj i dziś. Kraków: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 15. Ładyżyński, Andrzej. 2006. „Męskość jako droga do ojcostwa.” Życie Duchowe 47:7-15. [Google Scholar]
 16. McGovern, Thomas. 2003. „La teología del celibato.” Scripta Theologica 35, nr 3:789-811. [Google Scholar]
 17. Pavanello, Pierantonio. 1999. „Irregolarità e impedimenti a ricevere l’ordine sacro.” Quaderni di Diritto Ecclesiale 12:279-96. [Google Scholar]
 18. Popper, Karl R. 1992. Logika nauk społecznych. Wrocław: Acta Universitatis Wratislaviensis, nr 1317, Prace filozoficzne, LXXI. [Google Scholar]
 19. Selejdak, Ryszard. 2015. „Formazione sacerdotale alla luce del decreto conciliare Optatam totius e magistero ecclesiastico post-conciliare.” Liturgia Sacra: Przegląd Liturgiczno-Muzyczny 21, nr 46:319-49. [Google Scholar]
 20. Sipe, Richard. 1995. Sex, Priests, and Power: Anatomy of a Crisis. Londyn: Cassell. [Google Scholar]
 21. Sosnowski, Piotr. 1997. „Wokół ofiarniczego charakteru życia w celibacie kapłańskim.” Seminare. Poszukiwania naukowe 13:121-33. [Google Scholar]
 22. Stickler, Alfons M. 1994. Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 23. Studenski, Marek. 2013. „Wychowanie do dojrzałości ludzkiej – warunkiem owocnego przeżywania samotności osób duchownych i konsekrowanych.” Horyzonty Wychowania 12, nr 23:93-115. [Google Scholar]
 24. Trojanowska, Paulina. 2014. „Seksualizacja dzieci i młodzieży – przyczyny, przejawy, konsekwencje i propozycje przeciwdziałania.” Dziecko Krzywdzone: teoria, badania, praktyka 13, nr 2:55-78. [Google Scholar]
 25. Włodarczyk, Joanna. 2016. Wykorzystywanie seksualne w dzieciństwie a konsekwencje w życiu dorosłym. Raport z badań. Warszawa: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.