Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Obowiązek prowadzenia życia świętego dyspensowanych od celibatu

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Ustawodawca w kan. 210 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. zobowiązuje do prowadzenia życia świętego wszystkich wiernych chrześcijan, zaś w kan. 276 i 278 § 2, ze względu na sakrament święceń, duchownych. W porządku świętości jednak wszyscy ochrzczeni są równi. Utrata stanu duchownego, oprócz wypadków podniesionych w kan. 290, 1º, nie niesie z sobą dyspensy od obowiązku celibatu. Reskrypt Biskupa Rzymskiego przywraca dyspensowanemu od celibatu możliwość pełnego uczestnictwa w życiu sakramentalnym, w tym zawarcia małżeństwa według prawa kanonicznego oraz zwalnia z cenzur.

Bibliografia

 1. Baran, Grzegorz. 2013. “Świętość. II. W Biblii.” In Encyklopedia Katolicka. Vol. XIX, ed. Edward Gigilewicz, 401-403. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 2. Cenalmor, Daniel. 2004. “The Obligations and Rights of All Christ’s Faithful: cc. 209-223.” In Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. Vol. II/1, ed. Ángel Marzoa, Jorge Miras, and Rafael Rodríguez-Ocaña, 47-151. Montreal–Chicago: Wilson & Lafleur, Midwest Theological Forum. [Google Scholar]
 3. Kiwior, Wiesław. 1992. “Dyspensa od celibatu kapłańskiego: kompetencja, tytuły prawne, procedura.” Prawo Kanoniczne 35, no. 3-4:161-75. [Google Scholar]
 4. Krukowski, Józef. 2005. “Obowiązki i uprawnienia wszystkich wiernych chrześcijan.” In Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Vol. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, ed. Józef Krukowski, 22-42. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 5. Olszewska, Agnieszka. 2017. “Obowiązek prowadzenia świętego życia.” In Obowiązki i prawa wiernych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego, ed. Marek Saj, 37-54. Warszawa: Wydawnictwo «scriptum». [Google Scholar]
 6. Ossowski, Krzysztof. 2013. “Procedura zmierzająca do uzyskania dyspensy od celibatu w Kościele łacińskim na prośbę prezbitera.” Kościół i Prawo 2 (15), no. 2:115-32. [Google Scholar]
 7. Pryszmont, Jan. 1980. “Święci a życie chrześcijańskie.” In O wielkich świętych – inaczej, ed. Walter Nigg, 5-17. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha. [Google Scholar]
 8. Rincón, Tomás. 2004. “Sacred Ministers or Clerics.” In Code of Canon Law Annotated, ed. Ernest Caparros, Michel Thériault, and Jean Thorn, 187-240. Montréal–Woodridge: Wilson & Lafleur Limitée, Midwest Theological Forum. [Google Scholar]
 9. Skonieczny, Piotr. 2018. Dyspensa od celibatu kościelnego. Próba syntezy teoretycznej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. [Google Scholar]
 10. Słomka, Walerian. 2002. “Świętość.” In Leksykon duchowości katolickiej, ed. Marek Chmielewski, 866-68. Lublin–Kraków: Wydawnictwo „M” [Google Scholar]
 11. Sobański, Remigiusz. 2003. “Kanoniczny obowiązek starania się o prowadzenie życia świętego.” Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 36, no. 1:88-100. [Google Scholar]
 12. Wróblewski, Piotr. 2015. “Świętość fundamentem odnowy Kościoła. Powszechne powołanie do świętości.” Łódzkie Studia Teologiczne 24, no. 3:161-74. [Google Scholar]