Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Modus operandi Penitencjarii Apostolskiej w udzielaniu zwolnien z cenzur, dyspens, zamian, sanacji, umorzeń i innych łask

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8079  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

W niniejszym opracowaniu Autor przedstawia modus operandi Penitencjarii Apostolskiej, Trybunału Kurii Rzymskiej, mającego kompetencje we wszystkim tym, co dotyczy forum wewnętrznego i udzielania odpustów, jako wyrazu miłosierdzia Bożego. W tym celu, po krótkim scharakteryzowaniu pojęcia forum wewnętrznego, tzn. ukrytego obszaru osobistych, duchowych relacji między Miłosiernym Bogiem a wiernym, penitentem, przedstawione zostały kompetencje Penitencjarii Apostolskiej w świetle opublikowanej w ostatnim czasie konstytucji apostolskiej Praedicate Evangelium papieża Franciszka, i następnie koncentruje się szczególnie na sześciu przestępstwach zarezerwowanych Stolicy Apostolskiej oraz na tym, jak powinien się zachować spowiednik wobec penitenta, który zaciągnął karę ekskomuniki latae sententiae. Po omówieniu sposobu postępowania Penitencjarii Apostolskiej w zakresie zwalniania z kar kościelnych, stosowna uwaga została poświęcona udzielaniu dyspens od nieprawidłowości i innych łask, odsyłając, w razie potrzeby pogłębienia wiedzy na ten temat, do publikacji podanych w załączonej do tekstu bibliografii.

Bibliografia

  1. D’Ostilio, Francesco. 1995. Prontuario del Codice di Diritto Canonico. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  2. De Paolis, Velasio. 19862. “Il libro I del Codice, Norme generali, VIII, La potestà di governo.” In Il diritto nel mistero della Chiesa, edited by Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 387-90. Roma: Pontificia Università Lateranense. [Google Scholar]
  3. Nykiel, Krzysztof. 2015. “Il Sigillo Confessionale in prospettiva canonica.” In Il sigillo confessionale e la privacy pastorale, edited by Krzysztof Nykiel, Paolo Carlotti, and Alessandro Saraco, 39-54. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  4. Nykiel, Krzysztof. 2016a. “Foro interno.” In Peccato-Misericordia-Riconciliazione. Dizionario Teologico-Pastorale, edited by Manlio Sodi, Krzysztof Nykiel, and Nicola Reali, 185-89. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  5. Nykiel, Krzysztof. 2016b. “Il Foro interno e le materie di competenza della Penitenzieria Apostolica.” In I delitti contro il sacramento della penitenza riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede [Quaderni di Ius Missionale 7], edited by Claudio Papale, 33-56. Città del Vaticano: Urbaniana University Press. [Google Scholar]
  6. Nykiel, Krzysztof. 2016c. “Indulgences. Their meaning and ongoing actuality.” Commentarium pro religiosis et missionariis 97:197-212. [Google Scholar]
  7. Nykiel, Krzysztof. 2017a. “La Penitenzieria Apostolica. Un Dicastero della Curia Romana al servizio dei confessori e dei penitenti.” In Ascoltare con il cuore di Dio nell’esercizio del ministero della Riconciliazione, edited by Krzysztof Nykiel, and Ugo Taraborrelli, 153-75. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  8. Nykiel, Krzysztof. 2017b. “Significado y Finalidad de las Censuras y Irregularidades en el Derecho Canónico.” Prawo Kanoniczne 60, no. 1:117-34. [Google Scholar]
  9. Nykiel, Krzysztof. 2019. Il Sacramento della Misericordia. Accogliere con l’amore di Dio. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
  10. Nykiel, Krzysztof. 2023. “L’Esperienza della Penitenzieria nel servizio della misericordia.” In Diritto Penale Canonico, Dottrina, prassi e giurisprudenza della Curia Romana [Annales XV], edited by Davide Salvatori, Roberto Palombi, and Arianna Catta, 623-36. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.