Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Reskrypt Dykasterii ds. Duchowieństwa dotyczący przenoszenia duchownych do stanu świeckiego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5291  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Problematyka przeniesienia duchownych do stanu świeckiego uległa pewnym zmianom w związku z wprowadzeniem nowej wersji reskryptu z dyspensą Dykasterii ds. Duchowieństwa. Zauważalna jest modyfikacja stanowiska Stolicy Apostolskiej związana ze zwiększeniem troski o aktywną postawę w Kościele duchownego przeniesionego do stanu świeckiego. Celem artykułu jest ukazanie najnowszych zmian dotyczących stanu prawnego duchownych po otrzymaniu na własną prośbę reskryptu z dyspensą od celibatu i pozostałych obowiązków wynikających z przyjętych święceń kapłańskich.

Bibliografia

 1. Brinda, Štefan. 2018. „Posłuszeństwo ordynariuszowi według kanonu 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Kościół i Prawo 7, nr 1:93-107. http://dx.doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-8 DOI: https://doi.org/10.18290/kip.2018.7.1-8 [Google Scholar]
 2. Gajda, Piotr. M. 2008. Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień. Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos. [Google Scholar]
 3. Gryz, Krzysztof. 2016. „Uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy. Historia i praktyka.” Analecta Cracoviensia 48:57-83. http://dx.doi.org/10.15633/acr.2017 DOI: https://doi.org/10.15633/acr.2017 [Google Scholar]
 4. Kohútek, Miloš. 2020. „Ponowne włączenie do stanu duchownego. Etap diecezjalny.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXX, nr 33:129-49. https://doi.org/10.32077/skp.2020.33.1-8 DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2020.33.1-8 [Google Scholar]
 5. Krukowski, Józef. 2005. „Święci szafarze, czyli duchowni.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I: Wierni chrześcijanie. Część II: Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 54-117. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 6. Lewandowski, Paweł. 2019a. „Protection and Defence of the Right to Decent Support of Clergy.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XIV, nr 2:193-205. https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.2-13 DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2019.14.2-13 [Google Scholar]
 7. Lewandowski, Paweł. 2019b. „The Fund for the Support of the Clergy According to the 1983 Code of Canon Law.” Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich XXIX, nr 32, s. 119-34. https://doi.org/10.32077/skp.2019.32.1-7 DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2019.32.1-7 [Google Scholar]
 8. Lewandowski, Paweł. 2019c. „The Theological Basis of the Right to Decent Support of the Clergy.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie XII, nr 1:155-67. https://doi.org/10.32084/tekapr.2019.12.1-11 [Google Scholar]
 9. Lewandowski, Paweł. 2021. „The Obligation to Lead a Holy Life for Those Dispensed from Celibacy.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego XVI, nr 2:181-91. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10 DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10 [Google Scholar]
 10. Migliavacca, Andrea. 2019. „Commento al can. 293.” W Codice di Diritto Canonico Commentato. Testo ufficiale latino. Traduzione italiana. Fonti. Interpretazioni autentiche. Legislazione complementare della Conferenza episcopale italiana. Commento. Testo oryginale dei canon imodificati. Indice analitico, red. Redazione di Quaderni di diritto ecclesiale, 300. Milano: Àncora Editrice. [Google Scholar]
 11. Saj, Marek. 2007. „Warunki ważności profesji zakonnej.” Prawo Kanoniczne 50, nr 1-2:53-75. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.2007.50.1-2.03 [Google Scholar]
 12. Sobański, Remigiusz. 1985. „Eklezjologia nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego.” Prawo Kanoniczne 28, nr 1-2:3-30. DOI: https://doi.org/10.21697/pk.1985.28.1-2.01 [Google Scholar]
 13. Stokłosa, Marek. 2015. Utrata stanu duchownego w aktualnym prawodawstwie Kościoła łacińskiego. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.