Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 1 (2021)

Artykuły

Standardy ochrony danych osobowych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-12  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.10.2022

Abstrakt

Artykuł stanowi przegląd najważniejszych standardów ochrony danych osobowych wypracowanych przez organizacje międzynarodowe skupiające m.in. kraje Europy Środkowo-Wschodniej. W opracowaniu opisano zarówno standardy uniwersalne Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i regionalne (Rady Europy oraz Unii Europejskiej), a także Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Przed-stawiono rozwój międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, wskazując przy tym, w których krajach Europy Środkowo-Wschodniej obowiązują poszczególne dokumenty. Artykuł stanowi próbę oceny spójności międzynarodowych rozwiązań oraz ich realnego wpływu na ustawodawstwa krajowe.

Bibliografia

 1. Barta, Janusz, Paweł Fajgielski, and Ryszard Markiewicz. 2015. Ochrona danych osobowych. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Czerniawski, Michał. 2020. “Ochrona danych osobowych w prawie między-narodowym.” In Meritum. Ochrona danych osobowych, edited by Dominik Lubasz, 1-27. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 3. Gajda, Anastazja. 2014. “Ochrona danych osobowych i kierunki zmian w tej dziedzinie w prawie unii europejskiej.” Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace 4:55-91. [Google Scholar]
 4. Jabłoński, Mariusz, and Sylwia Jarosz-Żukowska. 2004. Prawa człowieka i systemy ich ochrony. Zarys wykładu. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 5. Jurczyk, Tomasz. 2009. Prawa jednostki w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Warsaw: Oficyna. [Google Scholar]
 6. Kondratiewa-Bryzik, Jelena, and Katarzyna Sękowka-Kozłowka (eds.). 2013. Prawa człowieka wobec rozwoju biotechnologii. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 7. Kopff, Andrzej. 1972. “Koncepcja praw do intymności i do prywatności życia osobistego (Zagadnienia konstrukcyjne).” Studia Cywilistyczne 20:3-30. [Google Scholar]
 8. Krzysztofek, Kazimierz, and Marek Szczepański. 2002. Zrozumieć rozwój. Od społeczeństw tradycyjnych do informacyjnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 9. Litwiński, Paweł. 2009. Ochrona danych osobowych w ogólnym postępowaniu administracyjnym. Warsaw: Oficyna. [Google Scholar]
 10. Mielnik, Zbyszko. 1996. “Prawo do prywatności (wybrane zagadnienia).” RPEIS 2:29-41. [Google Scholar]
 11. Mednis, Arwid. 1999. “Ochrona prawna danych osobowych a zagrożenia prywatności – rozwiązania polskie.” In Ochrona danych osobowych, edited by Mirosław Wyrzykowski, 167-95. Warsaw: Instytut Spraw Publicznych. [Google Scholar]
 12. Pawlak, Anna, and Ewa Kosowska-Korniak. 2018. Inspektor Ochrony Danych (DPO). Lublin: Fundacja VCC. [Google Scholar]
 13. Rojszczak, Marcin. 2019. Ochrona prywatności w cyberprzestrzeni z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z nowych technik przetwarzania informacji. Warsaw: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 14. Rokita, Krzysztof. 2016. “Niezależność organów ochrony danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.” Europejski Przegląd Sądowy 7:4-12. [Google Scholar]
 15. Warren, Samuel D., and Louis D. Brandeis. 1890. “The right to Privacy.” Harward Law Review 4:193-220. [Google Scholar]