Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Prawna ochrona zwierząt w kontekście zwalczania epizootii i chorób odzwierzęcych

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-6  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Ochrona zwierząt w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych jest zagadnieniem złożonym. W razie wystąpienia takiego zagrożenia w kolizji pozostają ze sobą dwa rodzaje dóbr prawnych – życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt, chronione przed rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej i wiążącymi się z tym zagrożeniami, oraz wolność zwierząt od zadawanego im bólu lub cierpienia. Ze względu na mogącą wystąpić szeroką skalę szerzenia się choroby zakaźnej zwierząt w ramach epizootii, ich uśmiercenie stanowi często jedyną szansę na przerwanie łańcucha epizootycznego i zatrzymanie dalszego rozwoju danej choroby. W konsekwencji ustawodawca przyznaje wyższy priorytet bezpieczeństwu zdrowotnemu osób i zwierząt przybywających na określonym terytorium w związku z zagrożeniem tego obszaru epizootią niż dobru pojedynczych osobników zwierząt. Niedopuszczalne jest jednak całkowite zrezygnowanie ze wszystkich aspektów ochrony humanitarnej zwierząt. Uzasadnione, ze względu na wystąpienie epizootii, uśmiercenie zwierzęcia nie eliminuje konieczności przeprowadzania takich czynności w sposób humanitarny.

Bibliografia

 1. Ablewicz, Joanna, i Emilia Rucińska-Sech. 2019. Prawo administracyjne materialne. Pytania, kazusy, tablice, testy. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. „Enzootia.” https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/enzootia;3898161.html [dostęp: 14. 02.2021]. [Google Scholar]
 3. „Epizootia.” https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/epizootia.html [dostęp: 14.02.2021]. [Google Scholar]
 4. Gądzik, Zuzanna. 2018. Prawnokarna ochrona zwierząt wykorzystywanych w procedurach doświadczalnych. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 5. Gliński, Zdzisław, i Jan Buczek. 1999. Kompendium chorób odzwierzęcych. Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej. [Google Scholar]
 6. Gliński, Zdzisław (red.). 1999. Choroby zakaźne zwierząt. I. Epizootiologia ogólna. Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej [Google Scholar]
 7. Gliński, Zdzisław, Krzysztof Kostro, i Jacek Furmaga. 2002. Epidemiologia weterynaryjna. Lublin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej. [Google Scholar]
 8. Gliński, Zdzisław, i Krzysztof Kostro (red.). 2003a. Choroby zakaźne zwierząt z za-rysem epidemiologii weterynaryjnej i zoonoz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. [Google Scholar]
 9. Gliński, Zdzisław, i Krzysztof Kostro (red.). 2003b. „Ksenozoonozy.” Życie Weterynaryjne 78:672-74. [Google Scholar]
 10. Gliński, Zdzisław, Krzyszof Kostro, i Jan Buczek. 2008. Zoonozy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. [Google Scholar]
 11. Gliński, Zdzisław, Krzysztof Kostro, Krzysztof Szkucik, i in. 2017. Ochrona zdrowia człowieka w zoonozach zwierząt łownych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. [Google Scholar]
 12. Grześkowiak, Alicja, i Krzysztof Wiak (red.). 2018. Kodeks karny. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 13. Grześkowiak, Alicja, i Krzysztof Wiak (red.). 2020. Prawo karne. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Houe, Hans, Annette Ersbøll, Nils Toft (red.). 2004. Introduction to veterinary epidemiology. Frederiksberg: Biofolia. [Google Scholar]
 15. Jastrzębski, Ludwik. 1990. Prawo ochrony środowiska w Polsce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 16. Krzyżańska, Katarzyna. 2008. „Koncepcja epidemiologii weterynaryjnej.” W Pod-stawy epidemiologii weterynaryjnej, red. Jerzy Kita, i Jarosław Kaba, 60-74. Warszawa: SGGW. [Google Scholar]
 17. Kuszlewicz, Karolina. 2019. Prawa zwierząt. Praktyczny przewodnik. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 18. Leoński, Zbigniew. 2006. Zarys prawa administracyjnego. Warszawa: Wydaw-nictwo Prawnicze PWN. [Google Scholar]
 19. Lutyński, Władysław. 1989. Administracja weterynaryjna i weterynaria sądowa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. [Google Scholar]
 20. Łosieczka, Kazimierz, i Stanisław Klimentowski. 1996. Zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych podlegających obowiązkowi zgłaszania. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Rolniczej. [Google Scholar]
 21. Malinowska, Teresa. 2003. Podstawy prawne i zasady administracyjnego zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [Google Scholar]
 22. Marszałkowska-Krześ, Elwira, i Andrzej Gładysz. 2006. „Zwalczanie ptasiej grypy a regulacje prawne.” Prawo i Medycyna 2:88-98. [Google Scholar]
 23. Mozgawa, Marek (red.). 2017. Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 24. Minta, Zenon, i Krzysztof Śmietanka. 2010. „Wirusy grypy ptaków a zagrożenia dla człowieka.” W Epidemiczne zagrożenia dla zdrowia człowieka, red. Jan Żmudziński, 7-18. Puławy: Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy. [Google Scholar]
 25. „Panzootia.” https://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/panzootia.html [dostęp: 14.02.2021]. [Google Scholar]
 26. Polański, Piotr. [br. daty]. „Kara administracyjna.” https://www.gazetaprawna.pl/ency klopedia/prawo,hasla,335466,kara-administracyjna.html [dostęp: 07.11.2019]. [Google Scholar]
 27. Rumińska, Ewa, i Wojciech Bielecki. [br. daty]. Podręcznik pielęgniarza dzikich zwierząt. Cz. 1. https://falbatros.pl/wp-content/uploads/2017/05/podrecznik_pielegnia rza_zwierzat_dzikich-i.pdf [dostęp: 14.02.2021]. [Google Scholar]
 28. Rudy, Andrzej, i Michał Rudy. 2013. Zarys administracji weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. [Google Scholar]
 29. Sedlák, Kamil, i Markèta Tomšíčková. 2007. Niebezpieczne infekcje odzwierzęce. Warszawa: Bellona. [Google Scholar]
 30. Smaga, Łukasz. 2010. Ochrona humanitarna zwierząt. Białystok: Agencja Wydawniczo-Edytorska EkoPress. [Google Scholar]
 31. Stahl, Małgorzata (red.). 2019. Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 32. Stryszak, Abdon. 1961. Epizootiologia ogólna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne. [Google Scholar]
 33. Szmulik, Bogumił, Sławomir Serafin, i Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz. 2017. Zarys prawa administracyjnego. Warszawa: C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.