Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Karnoprawna ochrona pokrzywdzonych przestępstwem przymusowego małżeństwa w Polsce

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8143  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Przedmiotem artykułu jest analiza zjawiska przymusowego małżeństwa pod kątem prawnym. Zadaniem Autorki było prześledzenie odpowiednich przepisów międzynarodowych i krajowych w celu ustalenia, czy zapewniają one właściwą i skuteczną ochronę prawnokarną pokrzywdzonych tymi przestępstwami. Dokonany w tym zakresie wywód doprowadził do pozytywnej odpowiedzi. Skutkował także propozycją nowych regulacji w tym zakresie, które w ocenie Autorki, mogą tę ochronę uczynić bardziej efektywną w odniesieniu do ofiar małoletnich.

Bibliografia

 1. Garlicki, Leszek. 2010. „Rozdział I. Prawa i wolności. Art. 12. Prawo do zawarcia małżeństwa.” W Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, t. 1: Komentarz do art. 1-18, red. Leszek Garlicki, 711-22. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Góral, Roman. 2007. Kodeks karny. Praktyczny komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Zrzeszenia Prawników Polskich. [Google Scholar]
 3. Góralski, Wojciech. 2016. „O miejsce ius connubii w systematyce prawa małżeńskiego.” W Ius connubii. Ochrona i ograniczenia w prawie międzynarodowym, polskim i kanonicznym, red. Wojciech Góralski, 89-98. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 4. Jasudowicz, Tadeusz. 2010. „Prawo do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny.” W Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa, administracji i europeistyki, red. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak, i.in., 425-32. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 5. Kamiński, Ireneusz C. 2013. „Tytuł II. Wolność.” W Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, red. Andrzej Wróbel, 182-663. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 6. Łączkowska-Porawska, Małgorzata. 2019. „Trwałość małżeństwa w świetle standardów międzynarodowych oraz orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” Forum Prawnicze nr 2:18-28. https://doi.org/10.32082/fp.v2i52.221 [Google Scholar]
 7. Łyżwa, Aneta. 2019. Handel ludźmi. Olsztyn: JOGRAFIKA. [Google Scholar]
 8. Mączyński, Andrzej. 2013. „Konstytucyjne i międzynarodowe uwarunkowania instytucjonalizacji związków homoseksualnych.” W Związki partnerskie. Debata na temat projektowanych zmian prawnych, red. Marek Andrzejewski, 83-101. Toruń: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności „Dom Organizatora”. [Google Scholar]
 9. Mozgawa. 2021. „Rozdział XXV. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Marek Mozgawa, 603-40. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 10. Mozgawa. 2023. „Rozdział XXIII. Przestępstwa przeciwko wolności.” W Kodeks karny. Komentarz aktualizowany, red. Marek Mozgawa. Warszawa: Wolters Kluwer. Lex el. [Google Scholar]
 11. Piątowski, Józef S. 1985. W System prawa rodzinnego i opiekuńczego, red. Józef Stanisław [Google Scholar]
 12. Stefański, Ryszard A. 2019. „Przegląd uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego w zakresie prawa karnego materialnego, prawa karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i prawa wykroczeń za 2017 r.” Ius Novum nr 1:65-88. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v16.1.2022.8/r.a.stefanski [Google Scholar]
 13. Warylewski, Jarosław. 2016. „Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.” W Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym. System Prawa Karnego. T. 10, red. Jarosław Warylewski, 611-946. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 14. Wojciechowski, Jakub. 2002. Kodeks karny. Komentarz, orzecznictwo. Warszawa: Wydawnictwo Librata. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.