Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Szczególny status prawny oraz wyjątkowa pozycja społeczna małżeństwa i rodziny z punktu widzenia ich zadań i celów

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5329  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Zasadniczym założeniem i celem tak sformułowanego tematu, jest próba wykazania szczególnego statusu oraz wyjątkowej pozycji społecznej: tak małżeństwa jak i rodziny; zwłaszcza w Kościele, w Państwie i narodzie. Ich zaś szczególna pozycja społeczna ma swoje źródło w ich naturze oraz w powołaniu, które swoiście wyrażają właściwe im prawa i obowiązki, mające prowadzić do realizacji ich celów. Innym szczególnym spoiwem, jaki je łączy (małżeństwo i rodzinę) między sobą, jest realny postulat budowy rodziny, na legalnie zawartym małżeństwie.

Bibliografia

  1. Adamski, Franciszek. 1984. Socjologia małżeństwa i rodziny. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
  2. Adamski, Franciszek. 1987. Rodzina między sacrum a profanum. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
  3. Corecco, Eugenio. 1990. Theologie et droit canon. Fribourg: Éditions Universitaires Fribourg Suisse. [Google Scholar]
  4. Dębiński, Antoni. 2003. Rzymskie prawo prywatne. Kompendium. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis. [Google Scholar]
  5. Gerosa, Libero. 1999. Prawo Kościoła. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
  6. Grocholewski, Zenon. 2009. Prawo naturalne w nauczaniu Kościoła. Kraków: Wydawnictwo Homo Dei. [Google Scholar]
  7. Ratzinger, Joseph. 2017. Wprowadzenie do chrześcijaństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
  8. Renzo, Gerardi. 2007. La legge morale naturale. Roma: Pontificia Università Lateranense. [Google Scholar]
  9. Styczeń, Tadeusz (ed.). 1981. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
  10. Tossato, Angelo. 1976. Il matrimonio nel Giudaismo Antico e nel Nuovo Testamento. Roma: Città Nuova Editrice. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.