Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Status prawny wójta gminy

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5332  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Artykuł ma na celu prawno-administracyjną analizę pozycji wójta gminy. W pracy przedstawiony został sposób wyboru, a także kwestie odwołania wójta gminy. Celem publikacji jest analiza statusu prawnego wójta gminy. W tekście poruszone zostają kwestie wyboru i odwołania wójta gminy, a także jego zadania i kompetencje. W dalszej części przywołane zostają również ograniczenia antykorupcyjne, które dotyczą wójta gminy. W pracy wykorzystane zostaną metoda dogmatyczna, a także metoda funkcjonalizmu prawniczego. Metoda dogmatyczna posłuży do wykładni i analizy stosowania przepisów prawnych oraz sformułowania określonych wniosków. Natomiast metoda funkcjonalizmu prawniczego posłuży do analizy konkretnego stanu prawnego w orzecznictwie. W pracy uwzględniono aktualne zagadnienia prawne powołując się m.in. na: ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta, ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a także orzecznictwo oraz literaturę przedmiotu.

Bibliografia

 1. Augustyniak, Monika. 2012. Organizacja i funkcjonowanie rady gminy. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 2. Budzisz, Rafał. 2007. „Kilka uwag w dyskusji nad modelem organu wykonawczego w gminie.” Samorząd Terytorialny nr 1-2:37-49. [Google Scholar]
 3. Bukowski, Zbigniew, Tomasz Jędrzejewski, i Piotr Rączka. 2005. Ustrój samorządu terytorialnego. Wyd. 2. Toruń: Wydawnictwo „Dom organizatora”. [Google Scholar]
 4. Czerw, Jarosław. 2015. „Referendum w sprawie odwołania wójta – instrument nadzoru społeczności lokalnej nad wójtem.” Przegląd Prawa Publicznego nr 7-8:160-69. [Google Scholar]
 5. Czerw, Jarosław. 2019. „Pozycja ustrojowa wójta – stan aktualny i propozycje zmian w wybranych obszarach.” W Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, red. Bogdan Dolnicki, 154-64. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 6. Dolnicki, Bogdan. 2007. „Pozycja prawna wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wobec rady gminy.” Samorząd Terytorialny nr 1-2:50-58. [Google Scholar]
 7. Dolnicki, Bogdan. 2021. Samorząd terytorialny. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Izdebski, Hubert. 2020. Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Kisiel, Wiesław. 2003. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Lexis Nexis. [Google Scholar]
 10. Kisiel, Wiesław. 2014. „Wójt gminy: 30-letnia ewolucja i pytania o przyszłość organu.” W Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. Mirosław Stec, i Katarzyna Małysa-Sulińska, 58-73. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 11. Małecka-Łyszczek, Magdalena. 2019. „Pozycja prawna wójta jako kierownika kontroli zarządczej w gminie.” W Pozycja ustrojowa organów jednostek samorządu terytorialnego, red. Bogdan Dolnicki, 322-37. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 12. Maroń, Grzegorz. 2014. „Instytucja ślubowania wójta w polskim porządku prawnym.” Samorząd Terytorialny nr 7-8:129-40. [Google Scholar]
 13. Salachna, Joanna. 2007. „Procedura uchwalania budżetu i jego zmian – kompetencje organów wykonawczych i stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.” Finanse Komunalne nr 5:19-27. [Google Scholar]
 14. Szewczyk, Helena. 2012. „Zakazy i ograniczenia antykorupcyjne w ustawie z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.” Samorząd Terytorialny nr 11:62-74. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.