Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Ograniczenia praw i wolności człowieka a kondycja zdrowotna i zadowolenie z życia w czasie pandemii COVID-19

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-3  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Artykuł dotyczy rozważań pomiędzy wolnościami i prawami człowieka wynikającymi z Konstytucji RP a ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 oraz analizuje wpływ tychże ograniczeń na zdrowie fizyczne i psychiczne obywateli. W artykule zaprezentowano badania przeprowadzone na próbie 523 osób dotyczące kondycji psychicznej i fizycznej osób badanych i ich związków ze spostrzeganiem ograniczeń, poczuciem beznadziejności oraz używaniem substancji psychoaktywnych. Artykuł zakończono implikacjami praktycznymi wynikającymi z badań.

Bibliografia

 1. Antonovsky, Aaron. 1979. Health, Stress, and Coping. San Francisco: Jossey-Bass Publishers. [Google Scholar]
 2. Breznitz, Shlomo. 1983. The Denial of Stress. New York: International University Press. [Google Scholar]
 3. Brooks, Samantha K., Rebecca K. Webster, Louise E. Smith, i in. 2020. „The Psychological Impact of Quarantine and How to Reduce It: Rapid Review of the Evidence.” The Lancet 395, nr 10227 (2020):912-20. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)30460-8 DOI: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8 [Google Scholar]
 4. Chwaszcz, Joanna, Agnieszka Palacz-Chrisidis, Michał Wiechetek, i in. 2021. „The quality of life, resources, and coping during the first weeks of the COVID-19 pandemic in people seeking psychological counselling before the pandemic.” International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health 34 (2):1-13. https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01700 DOI: https://doi.org/10.13075/ijomeh.1896.01700 [Google Scholar]
 5. Granowska, Joanna. 2020. Przestrzeganie praw człowieka w dobie pandemii COVID-19. Stanowisko Rady Europy, Warszawa. [Google Scholar]
 6. Hobfoll, Stevan E. 1998. Stress, Culture, and Community: The Psychology and Philosophy of Stress. The Plenum Series on Stress and Coping. New York: Ple-num Press. [Google Scholar]
 7. Hobfoll, Stevan E., i Arie Shirom. 2001. „Conservation of Resources Theory: Applications to Stress and Management in the Workplace.” W Handbook of Organizational Behavior, red. Robert T Golembiewski, wyd. 2, 57-80. New York: Marcel Dekker. [Google Scholar]
 8. Holmgreen, Lucie, Vanessa Tirone, James Gerhart, i in. 2017. „Conservation of Resources Theory: Resource Caravans and Passageways in Health Contexts.” W The Handbook of Stress and Health: A Guide to Research and Practice, red. Cary L Cooper, i James Campbell Quick, 443-57. Chichester: John Wiley & Sons. DOI: https://doi.org/10.1002/9781118993811.ch27 [Google Scholar]
 9. Hornowska, Elżbieta. 2006. „Kwestionariusz MAP i jego wykorzystanie w obszarze uzależnień.” Serwis informacyjny Narkomania 2 (33):11-17. [Google Scholar]
 10. Izdebski, Hubert. 2021. „Legislacja dotycząca COVID-19 i ustawowy nihilizm.” W Pandemia Covid-19 a prawa i wolności obywatela, red. Teresa Gardocka, i Dariusz Jagiełło, 29-53. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Lee, Soo Bi, Sulki Chung, Jeong Seok Seo, i in. 2020. „Socioeconomic resources and quality of life in alcohol use disorder patients: the mediating effects of social support and depression.” Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 15, nr 1:13. https://doi.org/10.1186/s13011-020-00258-6 DOI: https://doi.org/10.1186/s13011-020-00258-6 [Google Scholar]
 12. Marsden, John, Michael Gossop, Duncan Stewart, i in. 1998. „The Maudsley Addiction Profile (MAP): A Brief Instrument for Assessing Treatment Outcome.” Addiction (Abin-gdon, England) 93, nr 12:1857-867. https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1998. 9312185711.x DOI: https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.1998.9312185711.x [Google Scholar]
 13. Okruszek, Łukasz, Aleksandra Aniszewska-Stańczuk, Aleksandra Piejka, i in. 2020. „Safe but lonely? Loneliness, mental health symptoms and COVID-19.” Preprint. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/9njps DOI: https://doi.org/10.31234/osf.io/9njps [Google Scholar]
 14. Oleś, Piotr, i Andrzej Juros. 1985-1986. „Symptom poczucia beznadziejności w kognitywno-afektywnej teorii depresji A. T. Becka: Skala «Hopelessness» – polska adaptacja.” Summarium 34-35:289-98. [Google Scholar]
 15. Ostrowska, Anna. 2020. Niepewność sytuacji prawej jednostki w sferze stanowienia i obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Lublin: Wydawnictwo UMCS. [Google Scholar]
 16. Post, Marcel. 2014. „Definitions of quality of life: What has happened and how to move on.” Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation 20, nr 3:167-80. https:// doi.org/10.1310/sci2003-167 DOI: https://doi.org/10.1310/sci2003-167 [Google Scholar]
 17. Pukeliene, Violeta, i Viktorija Starkauskiene. 2011. „Quality of Life: Factors Determining Its Measurement Complexity.” Engineering Economics 22, nr 2:147-56. https://doi.org/10.5755/j01.ee.22.2.311 DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.22.2.311 [Google Scholar]
 18. Taylor, Renée R., Supriya Kulkarni, i Yukiko Shiraishi. 2006. „Conservation of Resources and Quality of Life in Individuals with Chronic Fatigue Syndrome.” Journal of Chronic Fatigue Syndrome 13, nr 4:3-15. https://doi.org/10.1300/J092v13n0402 DOI: https://doi.org/10.1300/J092v13n04_02 [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.