Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Cele wykonywania kary pozbawienia wolności na gruncie kodeksu karnego wykonawczego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4405  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Artykuł omawia problematykę celów wykonywania kary pozbawienia wolności na gruncie Kodeksu karnego wykonawczego z 1997 r. Ustawodawca uznał za podstawowy cel wykonywania kary pozbawienia wolności prewencję szczególną. Ponadto wskazał, że celem tym ma być także ochrona społeczeństwa przed przestępczością. Realizacja celów wykonywania kary pozbawienia wolności wskazanych w art. 67 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego ma się odbywać poprzez stosowanie środków oddziaływania na skazanych, do których zalicza się pracę, nauczanie, zajęcia kulturalno-światowe i sportowe, kontakty z rodziną i światem zewnętrznym, środki terapeutyczne, nagradzanie i karanie dyscyplinarne. Artykuł przedstawia znaczenie wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie programowanego oddziaływania w kontekście realizacji celów wykonywania kary pozbawienia wolności. Oddzielne miejsce w artykule zajmuje omówienie zadań Służby Więziennej w tym zakresie.

Bibliografia

 1. Bogunia, Leszek, and Tomasz Kalisz. 2010. “W sprawie interpretacji art. 67 k.k.w. Rozważania o celach wykonywania kary pozbawienia wolności i kierunkach współczesnej polityki penitencjarnej.” In Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, edited by Leszek Bogunia, 123-36. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 2. Bramska, Mieczysława, and Małgorzata Kiryluk. 2002. “Realizacja systemu programowanego oddziaływania w toku wykonywania kary pozbawienia wolności.” Przegląd Więziennictwa Polskiego no. 37:33-49. [Google Scholar]
 3. Górny, Jerzy. 1996. Elementy indywidualizacji i humanizacji karania w rozwoju penitencjarystyki. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły im. Marii Grzegorzewskiej. [Google Scholar]
 4. Jędrzejak, Krzysztof. 2001. “Czynniki determinujące interdyscyplinarny charakter przygotowania funkcjonariuszy Służby Więziennej.” In Więziennictwo nowe wyzwania, edited by Brunon Hołyst, Wiesław Ambrozik, and Piotr Stępniak, 783-95. Warszawa–Poznań–Kalisz: Centralny Zarząd Służby Więziennej, Polskie Towarzystwo Penitencjarne, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. [Google Scholar]
 5. Krajewski, Krzysztof. 1994. Teorie kryminologiczne a prawo karne. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. [Google Scholar]
 6. Kuć, Małgorzata, and Małgorzata Gałązka. 2013. Prawo karne wykonawcze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Lelental, Stefan. 1970. Indywidualizacja wykonywania kary pozbawienia wolności. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. [Google Scholar]
 8. Lelental, Stefan. 2001. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Linowski, Krzysztof, and Izydor Wysocki. 2006. Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych. Ostrowiec Świętokrzyski: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. [Google Scholar]
 10. Machel, Henryk. 2004. “Personel więzienny – gwarancje skutecznego wypełniania roli.” In Więzienie mokotowskie. Historia i teraźniejszość, edited by Maria Gordon, 130-44. Warszawa: Drukarnia nr 1. [Google Scholar]
 11. Machel, Henryk. 2008. “Czy więzienie może wychowywać – spór o poprawczą funkcję więzienia.” In Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, edited by Wiesław Ambrozik, Henryk Machel, and Piotr Stępniak, 149-57. Poznań–Gdańsk–Warszawa–Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. [Google Scholar]
 12. Rostkowski, Wiesław. 2001. “Zasady optymalnego oddziaływania wychowawczego w zakładzie karnym.” In Więziennictwo nowe wyzwania, edited by Brunon Hołyst, Wiesław Ambrozik, and Piotr Stępniak, 329-41. Warszawa–Poznań–Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. [Google Scholar]
 13. Sitnik, Katarzyna. 2011. “Indywidualny program wykonywania kary pozbawienia wolności jako podstawa systemu programowanego oddziaływania.” In Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, edited by Leszek Bogunia, 261-71. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 14. Szałański, Jan. 2008. “Wybrane wymiary osobowości personelu a ty zakładu karnego i rodzaj kontaktów z osadzonymi.” In Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, edited by Wiesław Ambrozik, Henryk Machel, and Piotr Stępniak, 273-91. Poznań–Gdańsk–Warszawa–Kalisz: Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej. [Google Scholar]
 15. Szczepaniak, Paweł. 2008. “Oddziaływania penitencjarne na więźniów w świetle współczesnej pedagogiki i penitencjarystyki.” In W dziewięćdziesięciolecie polskiego więziennictwa. Księga jubileuszowa, edited by Zenon Jasiński, Andrzej Kurek, and Dariusz Widelak, 151-88. Opole: Instytut Nauk Pedagogicznych UO, NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa – Zarząd Główny w Warszawie. [Google Scholar]
 16. Szczygieł, Grażyna. 2017. “Cele wykonywania kary pozbawienia wolności – kilka refleksji.” In Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego, edited by Leszek Bogunia, 523-32. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 17. Szymanowska, Aleksandra. 2003. Więzienie i co dalej? Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”. [Google Scholar]
 18. “Uzasadnienie rządowego projektu kodeksu karnego wykonawczego.” 1997. In Nowe kodeksy karne – 1997 z uzasadnieniami, edited by Irena Fredrich-Michalska, and Barbara Stachurska-Marcińczak, 525-71. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 19. Wierzbicki, Piotr. 1976. Indywidualizacja penitencjarna w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]