Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Odpowiedzialność karna nieletniego na podstawie Kodeksu karnego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8150  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł zawiera krytyczną analizę zmienionych nowelizacją Kodeku karnego z 7 lipca 2022 r. przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Opracowanie zawiera rozważania o charakterze historycznym ukazujące ewolucję prawa nieletnich w wymiarze ogólnych tendencji rozwojowych tego prawa. Przedmiotem głównych rozważań są nowe rozwiązania dotyczące art. 10 § 2, 2a i 3 Kodeksu karnego. Ustawodawca poszerzył zakres odpowiedzialności karnej nieletniego przede wszystkim wprowadzając możliwość odpowiedzialności karnej nieletniego od 14 roku życia za kwalifikowane typy zabójstw, równocześnie wyraźnie zaostrzył odpowiedzialność karną nieletnich, dopuszczając możliwość orzeczenia wobec 14- i 15-letniego sprawcy kary pozbawienia wolności do lat 30 za ściśle określone typy przestępstw.

Bibliografia

  1. Buczkowski, Konrad. 2018. Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach. Warszawa: Instytut wymiaru Sprawiedliwości. [Google Scholar]
  2. Grześkowiak, Alicja. 2008. „Wybrane problemy reformy prawa nieletnich w Polsce.” W Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, red. Jolanta Jakubowska-Hara, Celina Nowak, i Jan Skupiński, 502-31. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. [Google Scholar]
  3. Grześkowiak, Alicja. 2020. Prawo nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  4. Grześkowiak, Alicja. 2021. „Kary.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 333-426. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  5. Grześkowiak, Alicja. 2023. Prawo nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  6. Kopik, Aldona. Pedagogiczne aspekty akceleracji rozwoju dzieci i młodzieży, http://fyzika.unipo.sk/wp-content/files/zbornik2008/clanky/Kopik_Aldona.pdf [dostęp: 07.01.2024]. [Google Scholar]
  7. Szczygieł, Grażyna. 2006. „Kary długoterminowe a cele wykonywania kary pozbawienia wolności.” W Kary długoterminowe. Polityka karna, red. Teresa Gardocka, 221-30. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. [Google Scholar]
  8. Wróblewski, Bronisław. 1928. Zarys polityki karnej. Wilno: Drukarnia „Zorza”. [Google Scholar]
  9. Ziembiński, Zygmunt. 1977. Teoria prawa. Warszawa–Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
  10. Ziembiński, Zygmunt. 1980. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.