Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (1) (2023)

Artykuły

Zadania Policji w aspekcie postępowania w sprawach nieletnich w świetle wybranych przepisów prawa

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5300  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2023

Abstrakt

Policja realizuje szereg zadań w odniesieniu do nieletnich zdemoralizowanych, jak również nieletnich sprawców czynów karalnych. Zadania te dotyczą zwalczania i przeciwdziałania przestępczości. Celem artykułu było przedstawienie wybranych zmian wprowadzonych w ostatnim czasie przepisami prawnymi dotyczącymi nieletnich oraz przedstawienie skali przestępczości nieletnich. Dokonano analizy przedstawionego materiału w odniesieniu do zadań stawianych przed Policją w tym aspekcie. Posłużono się analizą danych statystycznych oraz analizą aktów prawnych i literatury. Okazało się, że skala przestępczości nieletnich ma tendencję spadkową, co wynika z danych statystycznych, co nie oznacza jednak, że Policja ma mniej zadań generowanych przez zjawisko demoralizacji i przestępczości nieletnich. Zmiany przepisów prawnych stawiają przed Policją nowe wyzwania, jak reagowanie w formie upomnienia w sytuacji ujawnienia czynu karalnego, którego sprawcą jest nieletni, a czyn nosi znamiona wykroczenia. A zatem przed funkcjonariuszami Policji jawi się przede wszystkim zadanie zdobywania wiedzy i poszerzania kompetencji w zakresie postepowania w sprawach nieletnich.

Bibliografia

  1. Czarnecka-Dzialuk, Beata, i Katarzyna Drapała. 2015. „Kontrowersje wokół reagowania na przejawy demoralizacji nieletnich. Opinie praktyków.” Prawo w działaniu. Sprawy karne nr 23:313-44. [Google Scholar]
  2. Gromek, Krystyna. 2004. Komentarz do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. [Google Scholar]
  3. Kania, Agnieszka. 2016. „Demoralizacja jako pojęcie kontrowersyjne. Uwagi na tle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.” Studia Prawnicze KUL nr 3:71-96. https://doi.org/10.31743/sp.5063 DOI: https://doi.org/10.31743/sp.5063 [Google Scholar]
  4. Kobes, Paweł. 2022. „Komentarz do projektu ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich z dnia 20 lipca 2021 roku – wybrane zagadnienia.” Zeszyty Naukowe Collegium Witelona nr 42:112-16. https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9051 DOI: https://doi.org/10.5604/01.3001.0015.9051 [Google Scholar]
  5. Szymański, Andrzej. 2010. Niedostosowanie społeczne dzieci i młodzieży. Wybrane problemy. Warszawa: Wydawnictwo Comendor. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.