Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z reszty kary po nowelizacji lipcowej z 2022 r.

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8141  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Artykuł omawia zmiany wprowadzone do Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. w zakresie instytucji warunkowego zwolnienia. Przedmiotem artykułu są regulacje związane z przesłankami formalnymi orzekania tego środka, jego odwołania, okresem próby, jak również aspekty wykonawcze dotyczące ponownego wniosku o warunkowe zwolnienie i objęcia skazanego dozorem. W publikacji przedstawiono wątki historyczne, a także rozwiązania na przyszłość, w wymiarze legislacyjnym i organizacyjnym dla dalszego rozwoju tej instytucji.

Bibliografia

 1. Bafia, Jerzy, i Kazimierz Buchała. 1957. Warunkowe zwolnienie. Wprowadzenie i komentarz do ustawy z dnia 29. V. 1957 r. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 2. Budzyński, Stanisław. 1868. Wykład porównawczy prawa karnego. Warszawa: W drukarni Jana Jaworskiego. [Google Scholar]
 3. Hermeliński, Wojciech, i Barbara Nita-Światłowska. 2018. „Kara dożywotniego pozbawienia wolności bez dostępu do warunkowego przedterminowego zwolnienia – refleksje w kontekście gwarancji wynikających z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.” Palestra 10:21-29. [Google Scholar]
 4. Kluza, Jan. 2021. „Kara bezwzględnego dożywotniego pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.” Prokuratura i Prawo 1:21-43. [Google Scholar]
 5. Krzymuski, Edmund. 1921. System prawa karnego ze stanowiska nauki i trzech kodeksów, obowiązujących w Polsce. 1. Część ogólna. Kraków: Nakładem Krakowskiej Spółki Wydawniczej. [Google Scholar]
 6. Lachowski, Jerzy. 2010. Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 7. Makarewicz, Juliusz. 1924. Prawo karne. Wykład porównawczy z uwzględnieniem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Lwów–Warszawa: Książnica Polska. [Google Scholar]
 8. Makowski, Wacław. [b. inf. o dacie wyd.]. Prawo karne, część ogólna: wykład porównawczy prawa karnego austrjackiego, niemieckiego i rosyjskiego obowiązującego w Polsce. Warszawa–Lublin–Łódź–Poznań–Kraków: Nakład Gebethnera i Wolffa. [Google Scholar]
 9. Makowski, Wacław. 1921. Kodeks karny obowiązujący tymczasowo w Rzeczypospolitej Polskiej na ziemiach b. zaboru rosyjskiego: z dodaniem przepisów przechodnich i ustaw, zmieniających i uzupełniających postanowienia karne kodeksu; odpowiednich przepisów Kodeksu Karnego Niemieckiego i Ustawy Karnej Austrjackiej, obowiązujących w pozostałych dzielnicach Rzplitej oraz Komentarza i orzeczeń Sądu Najwyższego, t. 1: Część ogólna. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Bibljoteka Polska”. [Google Scholar]
 10. Mogilnicki, Aleksander. 1900. Indywidualizacja kary. Warszawa: W Drukarni Noskowskiego. [Google Scholar]
 11. Pawela, Stanisław. 1969. „Kształtowanie się wykonawstwa orzeczeń.” W XXV lat wymiaru sprawiedliwości PRL, red. Stanisław Jabłoński, 109-40. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. [Google Scholar]
 12. Rabinowicz, Leon. 1933. Podstawy nauki o więziennictwie. Warszawa: Gebethner i Wolff. [Google Scholar]
 13. Ryba, Marian. 1966. Warunkowe zwolnienie w polskim prawie karnym. Warszawa: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. [Google Scholar]
 14. Sokalski, Włodzimierz. 1936. „Więziennictwo w Stanach Zjednoczonych A.P.” Przegląd Więziennictwa Polskiego nr 1:44-55. [Google Scholar]
 15. Szymanowski, Teodor. 2004. Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe problemy w świetle badań empirycznych. Warszawa: WUW. [Google Scholar]
 16. Śliwowski, Jerzy. 1957. „Nowe przepisy o warunkowym zwolnieniu.” Nowe Prawo nr 7-8:82-95. [Google Scholar]
 17. Śliwowski, Jerzy. 1982. Prawo i polityka penitencjarna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 18. Tagancew, Nikołaj. 1921. Kodeks karny (22 marca 1903 r.), t. 1: Zasady ogólne. Przełożyli Józef Dąbrowo, i Rafał Lobman. Warszawa: Nakładem księgarni Ferdynanda Hoesicka. [Google Scholar]
 19. Walczak, Stanisław. 1972. Prawo penitencjarne. Zarys systemu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 20. Wąsik, Józef. 1958. „Z problematyki warunkowego zwolnienia.” Nowe Prawo nr 7-8:94-104. [Google Scholar]
 21. Wiak, Krzysztof, i Zuzanna Gądzik. 2023. „Zmiany w zakresie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia kary w nowelizacji kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r.” Probacja 1:41-60. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.