Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Status prawny radnego powiatu

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4782  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Artykuł ma na celu prawno-administracyjną analizę pozycji radnego. W pracy przedstawiony został sposób wyboru oraz nabycia mandatu przez radnego, a także przypadki, w których mandat ulega zawieszeniu lub wygaśnięciu. W artykule dokonana została analiza obowiązków oraz uprawnień, które posiada radny. Omówione zostały zakazy i ograniczenia dotyczące radnego w związku z wykonywaną przez niego funkcją.

Bibliografia

 1. Bukowski, Zbigniew, Tomasz Jędrzejewski, i Piotr Rączka. 2005. Ustrój samorządu terytorialnego. Wyd. 2. Toruń: Wydawnictwo „Dom organizatora”. [Google Scholar]
 2. Bułajewski, Stanisław. 2009. „Status prawny radnego powiatowego w samorządzie Rzeczypospolitej Polskiej.” Studia prawnoustrojowe 9:257-75. [Google Scholar]
 3. Dąbrowski, Tomasz, i Paweł Śwital. 2016. „Status prawny powiatu – wybrane zagadnienia.” W Struktury administracji publicznej: metody, ogniwa, więzi. T. I, red. Artur Mezglewski, 95-123. Rzeszów: Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. [Google Scholar]
 4. Dolnicki, Bogdan. 2016. Samorząd terytorialny. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 5. Gurdek, Magdalena. 2012. „Utrata mandatu radnego.” Samorząd terytorialny 10:28-39. [Google Scholar]
 6. Gurdek, Magdalena. 2016. „Radny jednostki samorządu terytorialnego zastępcą wójta.” Roczniki Administracji i Prawa 16:147-58. [Google Scholar]
 7. Izdebski, Hubert. 2020. Samorząd terytorialny. Pionowy podział władzy. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 8. Jakimowicz, Wojciech. 2016. Przewodnik po prawie administracyjnym. Wyd. 2. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 9. Kisiel, Wiesław. 2003. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis. [Google Scholar]
 10. Leoński, Zbigniew. 2001. Zarys prawa administracyjnego. Wyd. 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 11. Martysz, Czesław. 2017. ,,Ewolucja podstaw prawnych organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.” W Przedsiębiorczość i zarządzanie Tom XVIII: 123-34. Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach. [Google Scholar]
 12. Martysz, Czesław. 2020. „Władze gminy: Art. 18. Zakres właściwości rady gminy.” W Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. Renata Cybulska, Katarzyna Darowska-Szczepanek, Jadwiga Glumińska-Pawlic, i in., 266-683. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 13. Mordel, Tomasz, i Grzegorz Jankowski. [bdw]. „Uprawnienia i obowiązki radnego.” W ABC Samorządu terytorialnego. Poradnik nie tylko dla radnych, red. Barbara Imiołczyk, i Joanna Musiałkowska-Gomółka, 25-36. Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. [Google Scholar]
 14. Ochendowski, Eugeniusz. 2013. Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: Wydawnictwo „Dom organizatora”. [Google Scholar]
 15. Sienkiewicz, Mariusz. 2011. Samorząd powiatowy w Polsce. Założenia i realizacja. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. [Google Scholar]
 16. Skrzydło, Wiesław. 1998. Polskie prawo konstytucyjne. Lublin: Wydawnictwo MORPOL. [Google Scholar]