Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Publiczna działalność żołnierzy zawodowych w świetle Konstytucji RP i ustawy z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-12  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Artykuł porusza zagadnienie publicznej działalności żołnierzy zawodowych w świetle postanowień Konstytucji RP z 1997 r. i ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Autor szczegółowo analizuje wolności i prawa polityczne przysługujące obywatelom, zdefiniowane w Konstytucji RP i możliwość ich realizacji przez żołnierzy zawodowych w świetle ograniczeń nałożonych na nich w pragmatyce służbowej jaką jest ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Celem przeprowadzonych analiz jest wskazanie zakresu praw obywatelskich w sferze aktywności publicznej przysługujących żołnierzom zawodowym, których szczególny stosunek służby wymusza określone ograniczenia w korzystaniu z tych praw.

Bibliografia

  1. Kazimierczuk, Marcin. 2015. Wolność zrzeszania się w związki zawodowe w polskim porządku prawnym. Olsztyn: Wydawnictwo UWM. [Google Scholar]
  2. Pietrzak, Michał. 2003. „ Informacje i wyjaśnienia dotyczące wpisywania do Krajowego Rejestru Sądowego osób prawnych i jednostek organizacyjnych kościołów i związków wyznaniowych, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz. 873).” http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/files/pozytek/1proc_wyjasnienia_KRS_opp.doc [dostęp: 26.04.2021]. [Google Scholar]