Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Zawieszenie, wystąpienie i wykluczenie państwa członkowskiego z Rady Europy

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4404  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

Członkostwo państw w organizacji międzynarodowej może zostać ograniczone za pośrednictwem procedury zawieszenia, może być też zakończone poprzez wystąpienie państwa członkowskiego lub też jego wykluczenie. Na gruncie postanowień statutowych Rady Europy każda z wyżej wskazanych procedur została prawnie uregulowana. Aktualnym przykładem państwa członkowskiego, które zostało zawieszone w swoich uprawnieniach, a w następnej kolejności wykluczone jest Rosja, która dokonała aktu agresji na Ukrainie 25 lutego 2022 r. Państwo to zdecydowało również o uruchomieniu procedury wystąpienia z Rady Europy, chcąc zapobiec późniejszemu wykluczeniu, jednak postępowanie o wykluczenie zostało natychmiastowo przeprowadzone, przez co Federacja Rosyjska nie zdążyła skutecznie wystąpić z Rady Europy.

Bibliografia

 1. Barcik, Jacek. 2019. Ochrona praworządności w Radzie Europy i Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Benoit-Rohmer, Florence, and Heinrich Klebes. 2006. Prawo Rady Europy. W stronę ogólnoeuropejskiej przestrzeni prawnej. Warszawa: Scholar. [Google Scholar]
 3. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. 1975. Encyklopedia organizacji międzynarodowych. Warszawa: Książka i Wiedza. [Google Scholar]
 4. Dynia, Elżbieta. 2020. “Zasada demokracji, praworządności i poszanowania praw człowieka jako warunek członkostwa w Radzie Europy.” Stosunki Międzynarodowe 4:35-49. [Google Scholar]
 5. Dzehtsiarou, Konstantsin, and Donal K. Coffey. 2019. “Suspension and expulsion of members of the Council of Europe: difficult decisions in troubled Times.” International and Comparative Law Quarterly 68, no. 2:443-76. [Google Scholar]
 6. Gawłowicz, Izabela. 1998. Wybrane organizacje międzynarodowe. Szczecin: Albatros. [Google Scholar]
 7. Latoszek, Ewa. 2001. “Rada Europy.” In Organizacje międzynarodowe. Założenia. Cele. Działalność, edited by Ewa Latoszek, and Magdalena Proczek, 311-49. Warszawa: Elipsa. [Google Scholar]
 8. Małobęcka, Iga, and Magdalena Porzeżyńska. 2018. “Ochrona praworządności w Unii Europejskiej – węzłowe problemy.” Przegląd Europejski 1:183-93. [Google Scholar]
 9. Royer, Aline. 2010. The Council of Europe. Strasburg: Wydawnictwo Rady Europy. [Google Scholar]
 10. Turek, Piotr. 2017. “Rada Europy”. In Organizacje międzynarodowe, edited by Brygida Kuźniak, Marcin Marcinko, and Milena Inglevic-Citak, 189-241. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 11. Zaręba, Szymon. 2018. “Rosja w Radzie Europy: skutki potencjalnych ustępstw.” Biuletyn Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 41:36-42. [Google Scholar]