Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 18 Nr 20 (2) (2023)

Artykuły

Zawieszenie, wystąpienie i wykluczenie państwa członkowskiego z Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego w nawiązaniu do regulacji prawnych Konstytucji RP

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.5363  [Google Scholar]
Opublikowane: 01.12.2023

Abstrakt

Nabycie członkostwa państw w organizacjach międzynarodowych uzależnione jest jedynie od ich indywidualnej i niezależnej woli. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 90 wskazuje na taką możliwość, nie odnosi się jednak do procedury wystąpienia państwa członkowskiego z organizacji międzynarodowej, jego wykluczenia lub też zawieszenia uprawnień. Więź członkowska może jednak ulec ograniczeniu poprzez skuteczną procedurę zawieszenia uprawnień członkowskich. Nie jest to jednakże jedyna forma sankcjonowania zachowań państw należących do organizacji międzynarodowych, w tym także do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego. Z inicjatywy ICAO państwo członkowskie może zostać wykluczone z tej organizacji, z kolei z inicjatywy państwa członkowskiego może ono wystąpić z tej organizacji. ICAO przewiduje w swoich przepisach statutowych każdą ze wskazanych procedur, prezentując jednocześnie konkretne przyczyny wszczynania postępowań w tym przedmiocie.

Bibliografia

  1. Działocha, Kazimierz. 1999. “Komentarz do art. 90.” In Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, edited by Lech Garlicki, 3-15. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. [Google Scholar]
  2. Hubert, Stanisław. 1967. SA collection of statutes and regulations of international organizations. United Nations specialized agencies. Vol. II. Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. [Google Scholar]
  3. Kędzia, Zdzisław. 2009. “Opinia w sprawie wybranych aspektów prawnych ratyfikacji umowy międzynarodowej.” Przegląd Sejmowy 1:178-86. [Google Scholar]
  4. Kraśnicka, Izabela. 2019. Standardy żeglugi powietrznej w działalności Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  5. Latoszek, Ewa, i Magdalena Proczek. 2006. Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Warszawa: Elipsa. [Google Scholar]
  6. Menkes, Jerzy. 2001. “Suwerenność u progu nowego wieku.” Ekspertyzy – Departament Studiów i Planowania Polityki MSZ 100:1-15. [Google Scholar]
  7. Opaliński, Bartłomiej. 2010. “Przekazanie kompetencji organów władzy państwowej na podstawie art. 90 Konstytucji RP. Zagadnienia wybrane.” Przegląd Prawa Konstytucyjnego 4:85-101. DOI: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.04.04 [Google Scholar]
  8. Sochor, Eugene. 1991. The Politics of International Aviation. London: Palgrave Macmillan UK. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-349-11347-7 [Google Scholar]
  9. Tuleja, Piotr. 2019. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
  10. Zajas, Stanisław. 2015. “Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i jej wpływ na funkcjonowanie i rozwój lotnictwa.” Scientific Journals of the AON 4:47-60. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.