Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Wystąpienie państwa członkowskiego z organizacji międzynarodowej pomimo braku podstawy prawnej

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4781  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Możliwość wystąpienia państwa z organizacji międzynarodowej to prawo do zerwania więzi członkowskiej. Odbywa się to na podstawie przepisów zawartych w akcie założycielskim. Z reguły regulacje te przewidziane są w rozdziale o członkostwie i zawierają określone etapy, których przejście staje się konieczne w celu skutecznego wycofania się. Nie są to jednak unormowania jednolite, gdyż wśród wielu statutów organizacji międzynarodowych są też takie, które w swoich postanowieniach nie zawierają regulacji, które w jakikolwiek sposób odnosiłyby się do możliwego wystąpienia. Powstaje wtedy pytanie, w jaki sposób państwo, które chce opuścić organizację, powinno to zrobić i jakie efekty przyniosą jego działania.

Bibliografia

 1. Barcik, Jacek, and Tomasz Srogosz. 2017. Prawo międzynarodowe publiczne. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 2. Burci, Gian L., and Cloude H. Vignes. 2004. World Health Organization. The Hague–New York: Kluwer Law International. [Google Scholar]
 3. Doliwa-Klepacki, Zbigniew M. 1997. Encyklopedia organizacji międzynarodowych. Warszawa: Wydawnictwo 69. [Google Scholar]
 4. Ekstowicz, Bogdan. 2011. “Traktat Lizboński stymulatorem politycznej konsolidacji Unii Europejskiej. Wyzwania dla polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.” Rocznik Filozoficzno-Społeczny Civitas Hominibus 6:91-110. [Google Scholar]
 5. Galewska, Iwona. 2013. “Znaczenie traktatów wielostronnych w dziejach Europy.” Krakowskie Studia Małopolskie 18:171-81. DOI: https://doi.org/10.15804/ksm201313 [Google Scholar]
 6. Kobza, Piotr. 2018. “Unia Europejska po brexicie – dezintegracja czy zmiana paradygmatu.” Studia Europejskie 1:9-22. [Google Scholar]
 7. Kończal, Marcin. 2015. “Geneza konfrontasi: główne przyczyny indonezyjsko – malezyjskiego konfliktu zbrojnego o przyszłość wyspy Borneo w latach 1963–1966.” Historia i Polityka 13(20):97-106. http://dx.doi.org/10.12775/HiP.2015.006 DOI: https://doi.org/10.12775/HiP.2015.006 [Google Scholar]
 8. Łazowski, Adam 2019. “Stowarzyszenie z Unią Europejską.” In Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, edited by Maria Kenig-Witkowska, 72-79. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
 9. Pączek, Marcin. 2018. “On (in)admissibility of unilateral withdrawal from the United Nations.” Ius Novum 3:117-29. [Google Scholar]
 10. Schermers, Henry G., and Niels M. Blokker. 2003. International Institutional Law – Unity within diversity. Haga: Wydawnictwo Martinus Nijhoff Publishers. DOI: https://doi.org/10.1163/9789047412748 [Google Scholar]
 11. Tomala, Magdalena. 2014. “Status Grenlandii w świetle zmian klimatycznych.” Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 8, no. 1:107-21. [Google Scholar]
 12. Wiśniewska, Marta. 2006. Kwestia wycofania się państwa-członka z organizacji międzynarodowej z uwzględnienie przypadku Unii Europejskiej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado. [Google Scholar]