Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Wartości integrujące narody Europy Środkowo-Wschodniej w ramach Rady Europy i Unii Europejskiej

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-15  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Autor wskazuje, że narody, państwa Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej połączyły wspólne wyznawane celu i wartości, które po upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich połączyły się w dążeniach do przystąpienia do Rady Europy i Unii Europejskiej. Państwa te korzystały z doradztwa w sprawach związanych z prawem konstytucyjnym organów Rady Europy i Unii Europejskiej. Z dużą starannością twórcy konstytucji wykorzystali poszczególne postanowienia Konwencji Europejskiej Praw Człowieka i Obywatela, co jest zresztą zjawiskiem występującym w nowych demokracjach. Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywateli są sformułowane w sposób wolny od obciążeń poprzedniego okresu historycznego. W procesie przeobrażeń każdego z tych państw zasadniczą rolę odgrywają: kultura polityczna społeczeństwa, świadomość prawna, reprezentowane wartości i sposoby myślenia. Od tego, na ile poważnie traktowane są wartości, zależy szybkość zmian jakości życia osoby i wspólnot.

Bibliografia

 1. Arnold, Reiner. 2009. “Tożsamość narodowa i ponadnarodowa w Traktacie z Lizbony.” In Quo Vadis Europo III?, edited by Eugeniusz Piontek, and Krzysztof Krasiewicz, 56-58. Warszawa: UKIE. [Google Scholar]
 2. Balicki, Ryszard. 2006. “Europejski system ochrony praw człowieka.” In Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe, edited by Agnieszka Florczak, and Bartosz Bolechów, 63-64. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 3. Bamyeh, Mohammed A. 2007. “Fluid Solidarities. Affiliations beyond the nation.” In Nationalism and Global Solidarities. Alternative Projections to Neoliberal Globalization, edited by James Goodman, and Paul James, 160. London–New York: Routledge/Wawrick Studies in Globalization. [Google Scholar]
 4. Bartnik, Czesław. 2001. Idea polskości. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne. [Google Scholar]
 5. Bator, Andrzej. 2006. “Wspólnota kulturowa jako element integracji państwa.” In Z zagadnień teorii i filozofii prawa. W poszukiwaniu podstaw prawa, edited by Adam Sulikowski, 9-26. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. [Google Scholar]
 6. Biernat, Tadeusz. 2002. Wspólnota prawa. O osobliwościach systemu europejskiego. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 7. Biernat, Tadeusz. 2011. “Aksjologiczna podstawy europeizacji systemów prawnych.” In Jednolitość aksjologiczna systemu praw w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, edited by Stanisław L. Stadniczeńko, 339-56. Opole: Uniwersytet Opolski. [Google Scholar]
 8. Borzym, Stanisław. 1991. Filozofia polska 1900-1950. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich. [Google Scholar]
 9. Buber, Martin. 1992. Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych. Translated by Jan Doktór. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax. [Google Scholar]
 10. Childress III, Donald E., ed. 2012. The Role of Ethic in International Law. Cambridge: Cambridge University Press. [Google Scholar]
 11. Coicaud, Joan M., and Nicholas Wheeler. 2008. National Interest and International Solidarity. Particular and Universal Ethic in International Life. Tokyo-New York-Paris: United Nations University Press. [Google Scholar]
 12. Conçado Trindade, Antonio A. 2010. International Law for Humankind. Towards a New Jus Gentium. Leiden-Boston: Brill Nijhoff. [Google Scholar]
 13. Dahrendorf, Ralf. 1996. “Wolność a więzi społeczne. Uwagi o strukturze pewnej argumentacji.” In Społeczeństwo liberalne. Rozmowy w Castel Gandolfo, edited by Krzysztof Michalski, 11-17. Warszawa–Kraków: Wydawnictwo Znak. [Google Scholar]
 14. De Beer, Paul, and Ferry Koster. 2009. Sticking Together or Falling Apart? Solidarity in an Era of Individualization and Globalization. Amsterdam: Amsterdam University Press. [Google Scholar]
 15. Delpech, Therese. 2008. Powrót barbarzyństwa w XXI wieku. Translated by Wiktor Dłuski, Warszawa: Nadir. [Google Scholar]
 16. Dubisz, Stanisław, ed. 2008. Słownik języka polskiego. Vol. P-Ś. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN. [Google Scholar]
 17. Dudek, Dariusz. 2011. “Aksjologia państwa republikańskiego.” In Jednolitość aksjologiczna systemu praw w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, edited by Stanisław L. Stadniczeńko, 317-38. Opole: Uniwersytet Opolski. [Google Scholar]
 18. Emmons, Robert. 2005. “Striving for the sacred: Personal goals, life meaning, and religion.” Journal of Social Issues 61, no. 4:731-45. [Google Scholar]
 19. Gadacz, Tadeusz, and Jacek Migasiński, ed. 2002. Levinas Emmanuel i inni. Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 20. Gould, Carol. 2007. “Transnational Solidarities.” Journal of Social Philosophy 38, no. 1:148-64. [Google Scholar]
 21. Haliżak, Edward. 2006. “Integracja Europejska.” In Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, edited by Edward Haliżak, and Roman Kuźniar, 495. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego. [Google Scholar]
 22. Hoffmann, Stanley. 1993. “Goodbye to a United Europe.” The New York Review (27.05.1993). [Google Scholar]
 23. Jaskiernia, Jerzy. 2009. “Komplementarność a homogeniczność w systemie Rady Europy.” In Europa homogeniczna czy komplementarna – recepta na zjednoczenie, edited by Ryszard, Stefański, and Andrzej Zamojski, 145. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 24. Kagan, Jerome. 1972. “Motives and development.” Journal of Personality and Social Psychology 22, no. 1:51-66. [Google Scholar]
 25. Klinger, Eric. 1977. Meaning and void: Inner experience and the incentives in people’s lives. Minneapolis: University of Minnesota Press. [Google Scholar]
 26. Kojder, Andrzej. 2001. Godność i siła prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa Ewa Pajestka-Kojder. [Google Scholar]
 27. Kolers, Avery. 2012. “Dynamics of Solidarity.” The Journal Political Philosophy 20, no. 4:365-83. [Google Scholar]
 28. Kość, Antoni. 2001. Podstawy filozofii prawa. Lublin: Petit. [Google Scholar]
 29. Kowalczyk, Stanisław. 1996. Filozofia kultury. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 30. Kowalska, Małgorzata. 2006. “Levinasa idea sprawiedliwości: od etyki do polityki i z powrotem.” In Emmanuel Lewinas: filozofia, teologia, polityka, edited by Adam Lipszyc, 218-28. Warszawa: Instytut Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 31. Kuderowicz, Zbigniew. 1992. Polska filozofia pokoju: historia idei pokoju w kulturze polskiej do 1939 roku. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. [Google Scholar]
 32. Levinas, Emmanuel. 2012. Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności. Translated by Małgorzata Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 33. Łętowska, Ewa. 2005. “Multicentryczność współczesnego systemu prawa i jej konsekwencje.” Państwo i Prawo 4:3-10. [Google Scholar]
 34. Millon-Delsol, Chantal. 2004. “Europe and cosmopolitanism.” In Idea Europy, edited by Hanna Machińska, 26. Warszawa: Ośrodek Informacji Rady Europy. [Google Scholar]
 35. Nagórny, Janusz. 2004. “Prawo do pokoju.” In Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, edited by Piotr Morciniec, and Stanisław L. Stadniczeńko, 237-63. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
 36. Nuttin, Joseph. 1980. Théorie de la motivation humaine. Du besoin au projet d’action. Paris: Presses universitaires de France. [Google Scholar]
 37. Oniszczuk, Jerzy, ed. 2008. Współczesne państwo w teorii i praktyce. Wybrane elementy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH. [Google Scholar]
 38. Piwowarski, Władysław. 1993. “W kierunku niepodzielnej Europy.” Roczniki Teologiczne KUL 40, no. 6:58-59. [Google Scholar]
 39. Polański, Edward. 2009. Wielki słownik języka polskiego. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 40. Pomian, Krzysztof. 2002. “Osiem filarów.” Polityka 19 (2349):64-66. [Google Scholar]
 41. Possenti, Vittorio. 2006a. “Nihilizm.” In Powszechna encyklopedia filozofii, edited by Andrzej Maryniarczyk, vol. 7, 654-55. Translated by Anna Fligiel-Piotrowska. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Google Scholar]
 42. Possenti, Vittorio. 2006b. Nihilizm jako konsekwencja odrzucenia substancji i natury.” In Substancja, natura, prawo naturalne, edited by Andrzej Maryniarczyk, Katarzyna Stępień, and Paweł Gądek, 485-512. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu. [Google Scholar]
 43. Radbruch, Gustaw. 1938. Zarys filozofii prawa. Warszawa–Kraków: Księgarnia Powszechna. [Google Scholar]
 44. Roccas, Sonia, Lilach Sagiv, Shalom Swartz, et al. 2002. “The Big Five personality factors and personal values.” Personality and Social Psychology Bulletin 28, no. 6:789-801. [Google Scholar]
 45. Rokeach, Milton. 1973. The nature of human values. New York: Free Press. [Google Scholar]
 46. Schuman, Robert. 1964. Pour l’Europe. Paris: Les Editions Negel. [Google Scholar]
 47. Skarga, Barbara. 2004. “Czym jest filozofia dla Europy?” In Idea Europy, edited by Hanna Machińska, 23. Warszawa: Ośrodek Informacji Rady Europy. [Google Scholar]
 48. Smith, Anthony. 1992. “National identity and the Idea of European Unity.” International Affairs 68, no. 1:55-76. [Google Scholar]
 49. Stadniczeńko, Stanisław L. 2004. “Człowiek-wartości-prawo.” In Urzeczywistnianie praw człowieka w XXI wieku. Prawo i etyka, edited by Piotr Morciniec, and Stanisław L. Stadniczeńko, 55-62. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego. [Google Scholar]
 50. Stadniczeńko, Stanisław L. 2011. “Państwa aksjologiczne neutralne czy oparte na demokracji wartości.” Jednolitość aksjologiczna systemu praw w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, edited by Stanisław L. Stadniczeńko, 9-84. Opole: Uniwersytet Opolski. [Google Scholar]
 51. Swartz, Shalom, and Tammy Rubel. 2005. “Sex differences in value priorities: Cross-cultural and multimethod studies.” Journal of personality and social psychology 89, no. 6:1010-1028. [Google Scholar]
 52. Tomaszewski, Tadeusz. 1977. “Struktura i mechanizmy regulacyjne czynności człowieka.” In Psychologia, edited by Tadeusz Tomaszewski, 56. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 53. Van Hoecke, Mark. 2007. “European legal cultures in a Context of Globalisation.” In Law and Legal Cultures in the 21st Century: Diversity and Unity, edited by Tomasz Gizbert-Studnicki, and Jerzy Stelmach, 82-83. Warszawa: Wolters Kluwer. [Google Scholar]
 54. Wolfram, Rüdiger, and Chie Kojima, ed. 2010. Solidarity: A Structural Principle of International Law. Heidelberg–Dordrecht–London–New York: Springer-Verlag Berlin Heidelberg. [Google Scholar]
 55. Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. 2002. “Mesjanistyczna koncepcja narodu i jej neomesjanistyczna recepcja.” In Zrozumieć świat człowieka. Profesorowi dr. hab. B. Burlikowskiemu, profesorowi Akademii Świętokrzystkiej w Kielcach z okazji 70-tych urodzin i 45-lecia pracy naukowej ofiarują w darze przyjaciele, współpracownicy i uczniowie, edited by Wojciech Słomski, 114. Kielce. [Google Scholar]
 56. Zaleski, Zbigniew. 1991. Psychologia zachowań celowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]