Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 1 (2022)

Artykuły

Asymilacja cudzoziemców a patriotyzm lokalny w Polsce

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4399  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.06.2022

Abstrakt

W Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci powstaje coraz więcej programów społecznych mających na celu asymilację cudzoziemców. Jest to efektem wzmożonej imigracji do naszego kraju obywateli państw, głównie zza wschodniej granicy. Polacy to naród, który szczyci się wielowiekową tradycją gościnności. Mimo to potrzeba asymilacji cudzoziemców zdaje się odzwierciedlać w zupełnie innych wartościach kulturowych. Konceptualizacja pojęć gościnności oraz asymilacji stwarza możliwość wysunięcia wniosków o przyczynach tego dysonansu.

Bibliografia

 1. Budyta-Budzyńska, Małgorzata. 2011. „Adaptacja integracja, asymilacja – próba ujęcia teoretycznego.” http://www.migracje.civitas.edu.pl/migracje/images/pdfy/Adaptacja%20integracja%20asymilacja.pdf [dostęp: 28.03.2021]. [Google Scholar]
 2. Burszta, Wojciech. 2005. „Naród i kultura jako narracje.” W Naród – Tożsamość – Kultura. Między koniecznością a wyborem, red. Wojciech Burszta, Krzysztof Jaskułowski, i Joanna Nowak, 91-103. Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy. [Google Scholar]
 3. Długosz-Kurczabowa, Krystyna. 2008. „Gość.” W Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, red. Krystyna Długosz-Kurczabowa, 222-23. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 4. Dyczewski, Leon. 1993. Kultura polska w procesie przemian. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 5. Gordon, Milton M. 1964. Assimilation in American Life: The Role of Race, Religion, and National Origins. New York: Oxford University Press. [Google Scholar]
 6. Jakimowicz-Ostrowska, Iwona. 2007. „Etniczność i asymilacja po obu stronach Atlantyku.” Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego 2:254-63. [Google Scholar]
 7. Kasprzyk, Damian. 2016. „Patriotyzm lokalny – konteksty tożsamościowe.” Zeszyty Wiejskie 22:267-71. [Google Scholar]
 8. Kubiak, Hieronim, Andrzej Paluch, i Grzegorz Babiński. 1980. Założenia teorii asymilacji. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. [Google Scholar]
 9. Kubiak, Hieronim. 1975. „Adaptacja społeczno-kulturowa emigrantów polskich. Założenia teoretyczne.” Miesięcznik Literacki 12:87-102. [Google Scholar]
 10. Lewandowska, Dorota. 2010. „Sławna polska gościnność.” https://www.wilanow-palac.pl/slawna_polska_goscinnosc.html [dostęp: 22.03.2021]. [Google Scholar]
 11. „NIK o kształceniu dzieci cudzoziemców i obywateli polskich powracających do kraju.” https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ksztalcenie-dzieci-cudzoziemcow-i-powracajacych-do-kraju.html [dostęp: 28.03.2021]. [Google Scholar]
 12. Ossowski, Stanisław. 1947. „Zagadnienia więzi regionalnej i więzi narodowej na Śląsku Opolskim.” Przegląd Socjologiczny 9, nr 1-4:73-124. [Google Scholar]
 13. Ossowski, Stanisław. 1984. O ojczyźnie i narodzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 14. Pisarek, Adam. 2010. „Przekroczyć gościnność. O granicach domu i państwa.” https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/6891/pisarek_przekroczyc-goscinnosc_anthropos_2010.PDF?sequence=1&isAllowed=y [dostęp 28.03.2021]. [Google Scholar]
 15. Pisarek, Adam. 2014. „Gościnność polska. Próba interpretacji antropologicznej.” Rozprawa doktorska. Katowice: Uniwersytet Śląski. [Google Scholar]
 16. Samsel, Agata. 2009. „W kręgu polskich wartości narodowych.” W Patriotyzm a wychowanie, red. Elwira J. Kryńska, Joanna Dąbrowska, Agnieszka Szarkowska, i Urszula Wróblewska, 274-84. Białystok: Trans Humana. [Google Scholar]