Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 2 (2021)

Artykuły

Prawne aspekty wdrożenia systemu Compliance w sektorze publicznym na przykładzie sektora górniczego

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-18  [Google Scholar]
Opublikowane: 23.09.2022

Abstrakt

Artykuł poświęcony został prawnym aspektom wdrażania systemu zarządzania Compliance w sektorze publicznym na przykładzie sektora górniczego. Autor uwzględniając dorobek prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej wskazuje na nowe zagadnienie prawne, znajdujące się na etapie wdrażania w krajowy system prawa. Realizując cel badawczy autor dokonuje analizy prawnych aspektów wdrażania systemu zarządzania Compliance przez podmioty publiczne. W szczególności autor dokonuje analizy systemów zarządzania Compliance w dwóch giełdowych spółkach z sektora górniczego. W wyniku przeprowadzonej analizy prawnej autor doszedł do wniosku, że prawne podstawy wdrażania systemów zarządzania Compliance w sektorze górniczym powinny mieć swoją podstawę prawną w prawie geologicznym i górniczym.

Bibliografia

  1. Ciemiński, Marcin, Monika Diehl, i Paweł Pogorzelski. 2020. „Compliance antykorupcyjne w Polsce i za granicą. Zarządzanie ryzykiem korupcji na podstawie ISO 37001.” W Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce, red. Bartosz Makowicz, i Bartosz Jagura, 274-94. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  2. Jagura, Bartosz. 2017. Rola organów spółki kapitałowej w realizacji funkcji compliance. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  3. Łosiewicz-Dniestrzańska, Ewa, 2014. „Ryzyko braku zgodności w banku.” Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H XLVIII, nr 4:107-16. [Google Scholar]
  4. Makowicz, Bartosz. 2018. „Uczciwość praktyczna w polskich spółkach – czyli najwyższy czas na compliance.” Przegląd Prawa Handlowego 2:28-33. [Google Scholar]
  5. Makowicz, Bartosz. 2020. „Wprowadzenie do zarządzania zgodnością.” W Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce, red. Bartosz Makowicz, i Bartosz Jagura, 25-68. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  6. Makowicz, Bartosz, i Bartosz Jagura, red. 2020. Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
  7. Szewczak, Marcin. 2020. „Prawne podstawy funkcjonowania systemu zarządzania Compliance w sektorze publicznym.” Roczniki Nauk Prawnych 4:149-65. [Google Scholar]
  8. Wojtulek, Paweł, Tadeusz Kocowski, i Witold Małecki. 2020. Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]