Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 17 Nr 2 (2022)

Artykuły

Prawne aspekty wdrażania polityki surowcowej polski w system zrównoważonego rozwoju regionalnego

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.4922  [Google Scholar]
Opublikowane: 14.12.2022

Abstrakt

Artykuł poświęcony został prawnym aspektom wdrażania polityki surowcowej Polski w system zrównoważonego rozwoju regionalnego. Autor, uwzględniając dorobek prawa administracyjnego i prawa Unii Europejskiej, wskazuje na nowe zagadnienie prawne znajdujące się na etapie wdrażania w system zrównoważonego rozwoju regionalnego. Realizując cel badawczy Autor dokonuje analizy prawnych aspektów wdrażania polityki surowcowej Polski w system zrównoważonego rozwoju regionalnego. W wyniku przeprowadzonej analizy Autor doszedł do wniosku, że prawne podstawy polityki surowcowej państwa, związane z jej wdrażaniem i realizacją, powinny mieć swoją podstawę prawną w prawie geologicznym i górniczym a także w ustrojowych ustawach samorządowych.

Bibliografia

  1. Ciechanowska, Maria. 2018. „Polityka surowcowa kraju podstawą racjonalnej gospodarki zasobami kopalin.” Nafta-Gaz LXXIV, nr 12:958-63. [Google Scholar]
  2. Kamprowski, Rafał. 2021. „Polityka surowcowa w wymiarze metali ziem rzadkich. Rwanda – studium przypadku.” Polityka i Społeczeństwo 19, nr 1:25-38. DOI: https://doi.org/10.15584/polispol.2021.1.2 [Google Scholar]
  3. Szamałek, Krzysztof. 2018. „Ewolucja polityki surowcowej w Polsce w latach 1935-2018.” Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 106:181-96. [Google Scholar]
  4. Szewczak, Marcin, i Iwona Szewczak. 2020. Zrównoważony rozwój regionalny a koncepcja Weberian state 4.0. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  5. Wojtulek, Piotr, Tadeusz Kocowski, i Witold Małecki. 2020. Prawo geologiczne i górnicze. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]