Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 16 Nr 18 (1) (2021)

Artykuły

Odpowiedzialność karna za uchylanie się od wykonania środka kompensacyjnego

DOI: https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.1-10  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Problematyką niniejszego opracowania jest ustalenie, czy w obowiązującym stanie prawnym istnieje potrzeba penalizacji zachowania polegającego na uchylaniu się od wykonania orzeczonego przez sąd środka kompensacyjnego, nałożonego na podstawie art. 46 § 1 k.k. W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie należy rozważyć, czy zachodzi potrzeba wprowadzenia regulacji w celu jej zapełnienia, ocenić zaproponowane zmiany i sformułować propozycje de lege ferenda. Bazę dla niniejszych dywagacji stanowić będzie ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw oraz projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 maja 2019 r. wraz z uzasadnieniem, a także materiały legislacyjne i opinie środowiska naukowego na temat proponowanych regulacji.

Bibliografia

  1. Dukiet-Nagórska, Teresa. 2016. „Obowiązek naprawczy a specyfika prawa karnego.” W Idea sprawiedliwości naprawczej a zasady kontynentalnego prawa karnego, red. Teresa Dukiet-Nagórska, 62. Warszawa: Poltext. [Google Scholar]
  2. Lachowski, Jerzy. 2020. „Komentarz do art. 209 Kodeksu karnego.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Violetta Konarska-Wrzosek, wyd. 3. LEX. [Google Scholar]
  3. Marek, Andrzej. 2010. „Komentarz do art. 46 Kodeksu karnego.” W Andrzej Marek, Kodeks karny. Komentarz. Wyd. 5. LEX. [Google Scholar]
  4. Muszyńska, Anna. 2014. „Komentarz do art. 209 Kodeksu karnego.” W Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, red. Jacek Giezek, wyd. 1. LEX. [Google Scholar]
  5. Postulski, Kazimierz. 2016. „Rozumienie «uchylania się» od dozoru lub obowiązków probacyjnych. Glosa do postanowienie s. apel. z dnia 19 lutego 2016 r., II AKzw 30/16.” LEX/el. [Google Scholar]
  6. Szewczyk, Maria, Adam Wojtaszczyk, i Witold Zontek. 2017. „Komentarz do art. 244 Kodeksu karnego.” W Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II: Komentarz do art. 212-277d, red. Włodzimierz Wróbel, wyd. 5. LEX. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.