Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 19 Nr 21 (1) (2024)

Artykuły

Przyjęcie zlecenia zabójstwa

DOI: https://doi.org/10.32084/bsawp.8151  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Opracowanie zawiera analizę normatywną nowego typu przestępstwa „przyjęcia zlecenia zabójstwa w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą” (art. 148a Kodeksu karnego), wprowadzonego do Kodeksu karnego nowelizacją z 7 lipca 2022 r. Regulacja ta istotnie wzmacnia ochronę życia ludzkiego przez kryminalizację zachowań odległych jeszcze od rzeczywistego zamachu w postaci dokonania zabójstwa człowieka. Wykładnia znamion tego przestępstwa wywołuje pewne wątpliwości wymagające jednoznacznego rozwiązania. Przede wszystkim pojawia się obawa o potencjalne naruszenie zakazu karania za sam zamiar (cogitationis nemo patitur). W związku z tym wymagać należy potwierdzenia istnienia przestępnego zamiaru w postaci zewnętrznego zachowania się sprawcy odpowiadającego „przyjęciu” zlecenia. W praktyce orzeczniczej mogą pojawić się również trudności z rozgraniczeniem tego przestępstwa od karalnego przygotowania do zabójstwa. Osobną kwestią o charakterze aksjologicznym jest wykluczenie odpowiedzialności za przyjęcie zlecenia w formie „darmowej”.

Bibliografia

  1. Barczak-Oplustil, Agnieszka, Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata, i in. 2022. „Populistyczna nowelizacja prawa karnego. Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762).” https://kipk.pl/ekspertyzy/populistyczna-nowelizacja-prawa-karnego/ [dostęp: 28.12.2023]. [Google Scholar]
  2. Daszkiewicz, Krystyna. 2000. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Rozdział XIX Kodeksu karnego. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  3. Grześkowiak, Alicja. 2023. „Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 3-209. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  4. Kokot, Rajnhardt. 2023. „Komentarz do art. 148a KK.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Ryszard Stefański. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. Legalis el. [Google Scholar]
  5. Królikowski, Michał. 2023. Kodeks karny, Tom II, Część szczególna, Komentarz do art. 117-221. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  6. Kulesza, Jan. 2014. „Zarys teorii kryminalizacji.” Prokuratura i Prawo 11-12:87-112. [Google Scholar]
  7. Lasocik, Zbigniew. 2003. Zabójca zawodowy i na zlecenie. Kraków: Zakamycze. [Google Scholar]
  8. Szeleszczuk, Damian. 2023. „Rozdział Va. Przepadek i środki kompensacyjne.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 570-620. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]
  9. Szymczak, Mieczysław. 1989. Słownik języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
  10. Wiak, Krzysztof. 2023. „Rozdział XIX. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.” W Kodeks karny. Komentarz, red. Alicja Grześkowiak, i Krzysztof Wiak, 1125-201. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.