Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 32 Nr 35 (2022)

Artykuły

Rady ewangeliczne w procesie formacji do stanu duchownego

DOI: https://doi.org/10.32084/bskp.4423  [Google Scholar]
Opublikowane: 15.06.2022

Abstrakt

Rady ewangeliczne są zaleceniami Boga zawartymi w Ewangelii, nie obowiązującymi pod grzechem w przeciwieństwie do przykazań Bożych. W procesie formacji do stanu duchownego w ramach formacji ludzkiej rady ewangeliczne pełnią niezwykle doniosłą rolę. Kandydat do kapłaństwa ma poznać nie tylko w teorii jak wygląda czystość, ubóstwo oraz posłuszeństwo, ale wcielić te rady w swoje przyszłe życie kapłańskie. Rolą seminarium jest takie uformowanie kandydata do kapłaństwa, aby był on gotowy do podjęcia życia w celibacie, posłuszeństwa wobec własnego ordynariusza oraz był wolny od rzeczy materialnych.

Bibliografia

 1. Adamczyk, Jerzy. 2006. „Celibat duchownych w dyspozycjach Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Roczniki Nauk Prawnych 17, nr 1:333-50. [Google Scholar]
 2. Biel, Stanisław. 2020. „Z Jezusem w drodze (26) – wolność Jezusa wobec rzeczy materialnych.” https://jezuici.pl/2020/05/z-jezusem-w-drodze-26-wolnosc-jezusa-wobec-rzeczy-materialnych/ [dostęp: 28.02.2022]. [Google Scholar]
 3. Brinda, Stefan. 2018. „Posłuszeństwo ordynariuszowi według kanonu 273 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku.” Kościół i Prawo 7, nr 1:93-107. [Google Scholar]
 4. Chmielewski, Marek. 1995. „Postawy duchowe wobec Boga, Kościoła i człowieka.” W Duchowość w Polsce, t. 2. red. Marek Chmielewski, 226-45. Lublin: Polihymnia. [Google Scholar]
 5. Derdziuk, Andrzej. 2013. „Ubóstwo.” W Encyklopedia Katolicka, t. 19, 1267-271. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 6. Gołębiewski, Jerzy. 1997. „Ku odnowie formacji kapłańskiej problematyka dyskusji Synodu Biskupów poświęconemu formacji kapłańskiej.” Warszawskie Studia Teologiczne 10:109-22. [Google Scholar]
 7. Grochowina, Michał. 2012. „Zobowiązanie duchownych do celibatu według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.” Kościół i Prawo 14:11-24. [Google Scholar]
 8. Kaczmarek, Marek. 1996. „Rady Ewangeliczne w życiu kapłana w nauczaniu Jana Pawła II.” Łódzkie Studia Teologiczne 5:199-210. [Google Scholar]
 9. Kantor, Robert. 2016. „Posłuszeństwo jako istotny element duchowości kapłańskiej według Dyrektorium o posłudze i życiu prezbiterów z 11 lutego 2013 roku.” Tarnowskie Studia Teologiczne 35, nr 2:27-40. http://dx.doi.org/10.15633/tst.2103 [Google Scholar]
 10. Kasprzak, Sylwester. 2003. „Celibat wymogiem do święceń według obowiązującego prawa kościelnego.” Roczniki Nauk Prawnych 13, nr 2:207-40. [Google Scholar]
 11. Krukowski, Józef. 2005. „Formacja duchownych.” W Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I: Wierni chrześcijanie. Część II: Ustrój hierarchiczny Kościoła, red. Józef Krukowski, 55-84. Poznań: Pallottinum. [Google Scholar]
 12. Lewandowicz, Janusz. 2013. „O brzmieniu i tłumaczeniu kanonu 33. Synodu w Elwirze – najstarszego oficjalnego tekstu Kościoła o celibacie duchowieństwa.” Vox Patrum 33:209-19. [Google Scholar]
 13. Lewandowski, Paweł. 2019. Godziwe utrzymanie prezbiterów diecezjalnych w Polsce. Lublin: Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. http://hdl.handle.net/20.500.12153/1938 [Google Scholar]
 14. Lewandowski, Paweł. 2020. „The Obligation to Lead a Holy Life for Those Dispensed from Celibacy.” Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 16, nr 2:181-91. https://doi.org/10.32084/sawp.2021.16.2-10 [Google Scholar]
 15. Leżohupski, Robert. 2012. „Zasłuchanie i zachowanie – w poszukiwaniu istoty posłuszeństwa kapłańskiego.” Perspectiva – Lednickie Studia Teologiczno-Historyczne 1:79-94. [Google Scholar]
 16. Lynch, John E. 2000. „The Obligations and Rights of Clerics [cc. 273-289].” W New Commentary on the Code of Canon Law, red John P. Beal, James A. Coriden, i Thomas J. Green, 343-81. New York–Mahwah: Paulist Press. [Google Scholar]
 17. Marek, Andrzej. 1998. „Formacja duchowa w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym.” W Liturgia Domus Carissima, red. Adam Durak, 215-60. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej. [Google Scholar]
 18. Pawluk, Tadeusz. 1986. Prawo Kanoniczne według Jana Pawła II, t. II: Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 19. Selejdak, Ryszard. 2013. „Formacja ludzka i intelektualna przyszłych kapłanów.” Studia Theologica Varsoviensia 2:125-43. [Google Scholar]
 20. Sitarz, Mirosław. 2013. „The obligation of the faithful to remain in obedience to the Roman Pontiff and the bishops in communion with him (cann. 204 & 205). An outline.” Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 6:140-51. [Google Scholar]
 21. Skonieczny, Piotr. 2012. „Posłuszeństwo.” Encyklopedia Katolicka, t. 16, 52-56. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 22. Stawniak, Henryk. 2011. „Celibat diakonów i prezbiterów w dyscyplinie Kościoła łacińskiego.” Seminare. Poszukiwania naukowe 29:47-59. [Google Scholar]
 23. Strojnowski, Jerzy. 1976. „Celibat.” Encyklopedia Katolicka, t. 2, 1394-395. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 24. Szewczul, Bożena. 2008. „Ewangeliczna rada czystości podejmowana ze względu na królestwo niebieskie (kan. 599 KPK/1983).” Prawo Kanoniczne 51, nr 1-2:121-38. [Google Scholar]