Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 33 Nr 36 bis (2023)

Artykuły

Zasady współdziałania Państwa z Kościołem na rzecz formacji do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.7986  [Google Scholar]
Opublikowane: 21.11.2023

Abstrakt

Temat w brzmieniu: Zasady współdziałania Państwa z Kościołem na rzecz formacji do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny wydaje się – na pierwszy rzut oka – tematem co najmniej „roszczeniowym”. Autor wychodzi wszakże z założenia, iż współdziałanie, jakie powinno występować między obu podmiotami władzy na rzecz dobra rodziny może w pewnych obszarach mieć charakter bezpośredniego, w innych, pośredniego współdziałania. Otóż pośrednie współdziałanie Państwa z Kościołem na rzecz formacji do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, winno znaleźć odpowiedni wymiar i swoje właściwe miejsce. Kwestie te stały się przedmiotem refleksji części 3 artykułu, w punkcie sygnowanym 3.2. pod tytułem: Obowiązek współdziałania Państwa z Kościołem na rzecz formacji do życia w małżeństwie i rodzinie. Natomiast dwa poprzednie części: 1. Relektura genezy instytucji małżeństwa i rodziny oraz 2. Potrzeba wzmacniania świadomości wartości małżeństwa i rodziny, mają na celu podkreślenie szczególnej roli Kościoła i Państwa w promocji małżeństwa i rodziny w świetle wymagań stawianych małżeństwu i rodzinie, zgodnie z nauką Kościoła oraz w świetle zasad prawa kościelnego i państwowego.

Bibliografia

  1. Chiappetta, Luigi. 1990. Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria. Roma: Edizioni Dehoniane. [Google Scholar]
  2. Corecco, Eugenio. 1990. Théologie et droit canon. Fribourg: Éditions Universitaires. [Google Scholar]
  3. Góralski, Wojciech 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
  4. Krukowski, Józef. 2017. “Małżeństwo fundamentem rodziny. Wprowadzenie do problematyki.” In Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, edited by Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, and Janusz Gręźlikowski, 7-22. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  5. Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Vol. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
  6. Scola, Angelo. 2000. “Bases teológicas de la sexualidat, del matrimonio y de familia.” In El Matrimonio y su expresôn canónica ante el III milenio, X Congreso intrnacional de Derecho Canónico, edited by Pedro Juan Viladrich Bataller, 67-88. Pamplona: EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra, S.A. [Google Scholar]
  7. Styczeń, Tadeusz (edited by). 1981. Jan Paweł II, Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a sakramentalność małżeństwa. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
  8. Winiarz, Jan. 1996. Prawo rodzinne. Ed. 9. Warszawa: PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora