Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Rodzicielstwo naturalnym oraz społeczno-prawnym tytułem do wychowania potomstwa zgodnie z normą kanonu 1136 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.5878  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Temat w brzmieniu: „Rodzicielstwo naturalnym oraz społeczno-prawnym tytułem do wychowania potomstwa zgodnie z normą kanonu 1136 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku”, zawiera opis i charakterystykę szczególnego prawa rodziców do wychowania potomstwa z dwóch tytułów: z aktu rodzicielstwa oraz z faktu, jaki powstaje na podstawie relacji i więzi rodziców oraz zrodzonego potomstwa ze społeczeństwem. Relacje te występują w szczególności z Kościołem i Państwem, dla których rodzina stanowi istotny komponent społeczny; stąd obie instytucje żywotnie są zainteresowane edukacją potomstwa. To właśnie w ramach ich działalności ważną rolę pełnią także rodziny zastępcze oraz instytucja adopcji.

Bibliografia

  1. Banach, Jan. 2009. „Rodzicielstwo zastępcze jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym.” W Dzisiejsi rodzice: Problemy i wyzwania, red. Józef Stala, 107-12. Tarnów–Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia. [Google Scholar]
  2. Kasprzyk, Piotr. 2012. „Przysposobienie.” W Encyklopedia Katolicka, t. 16, 798-800. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  3. Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
  4. Sitarz, Mirosław. 2017. „Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym.” W Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, red. Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, i Janusz Gręźlikowski, 63-86. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  5. Wojtyła, Karol. 2003. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. Kraków: Wydawnictwo UNUM. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora