Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 bis (2024)

Artykuły

Parenthood as the Natural and Socio-Legal Title to Raise Offspring in Accordance with the Norm of Canon 1136 of the 1983 Code of Canon Law

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8916  [Google Scholar]
Opublikowane: 17.06.2024

Abstrakt

The article offers a description and characterization of the special right of parents to raise their offspring on two counts: from the act of becoming a parent and from the fact that arises from the relationship and bond of the parents and their offspring with society. This relationship exists in particular with the Church and the State, for which the family is a fundamental social component. Consequently, both institutions have a vital interest in educating the offspring, with the institutions of foster family and adoption playing a special role.

Bibliografia

  1. Banach, Jan. 2009. “Rodzicielstwo zastępcze jako forma opieki nad dzieckiem osieroconym.” In Dzisiejsi rodzice: Problemy i wyzwania, edited by Józef Stala, 107-12. Tarnów–Lublin: Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia. [Google Scholar]
  2. Kasprzyk, Piotr. 2012. “Przysposobienie.” In Encyklopedia Katolicka. Vol. 16, 798-800. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  3. Pawluk, Tadeusz. 1996. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Vol. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
  4. Sitarz, Mirosław. 2017. “Ochrona funkcji wychowawczej rodziny w prawie kanonicznym.” In Małżeństwo i rodzina w prawie kanonicznym i w prawie polskim, edited by Józef Krukowski, Mirosław Sitarz, and Janusz Gręźlikowski, 63-86. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
  5. Wojtyła, Karol. 2003. U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. Kraków: Wydawnictwo UNUM. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora