Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 31 Nr 34 (2021)

Artykuły

Idea prawa rodzinnego ideą osobowego człowieka. Wyzwania i zagrożenia (część I)

DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2021.34.1-10  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2021

Abstrakt

Autor wskazuje na konieczność nowego spojrzenia na prawo rodzinne w aspekcie aksjologicznym, stosowania prawa, urzeczywistniania praw rodziny i praw w rodzinie w zmieniającej się rzeczywistości. Zwraca uwagę na zmieniające się podejście na przestrzeni czasu do osobowego prawa rodzinnego oraz że świat pełen postępu i zagrożeń, upadków autorytetów przekłada się na rozumienie człowieka i rodziny. Jednocześnie wskazuje, iż czas, jaki upłynął od kodyfikacji prawa rodzinnego (w innym systemie prawnym) i liczne jego nowelizacje obligują do podjęcia tej problematyki i potrzeby wyodrębnienia prawa rodzinnego, którego zadaniem byłaby funkcja ochronna (na co wskazuje konstytucyjna ochrona rodziny). Podnosi potrzebę sięgnięcia do ujęcia prawa na tle koncepcji osoby i jako powinnościowych relacji międzyosobowych uznając, że taka filozoficzna perspektywa poszerza zbyt wąski paradygmat pozytywistycznego pojmowania prawa stanowionego i na skutek tego brak jest narzędzi do ujęcia istoty prawa i ich wyjaśniania. Podkreśla, że system wartości zdeterminował zawarty w projekcie Kodeksu rodzinnego wybór celów i sposobów ich osiągnięcia, proponuje system pojęć i idei z wykorzystaniem wiedzy potocznej oraz naukowej, a w konsekwencji przyjęcie osobowego charakteru człowieka.

Bibliografia

 1. Adamski, Franciszek. 2002. Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 2. Biskupski, Stefan. 1932. O nowe prawo małżeńskie w Polsce. Włocławek: nakł. Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. [Google Scholar]
 3. Dudek, Dariusz. 2010. „Zasada przyrodzonej godności człowieka.” W Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej, red. Dariusz Dudek, 43-47. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. [Google Scholar]
 4. Dyczewski, Leon, red. 2007. Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie. Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 5. Eccles, John. 1989. Evolution of the Brain: Creation of the Self. London: Routledge. [Google Scholar]
 6. Eccles, John. 1990. “A Unitary Hypothesis of Mind-Brain Interaction in the Cerebral Cortex.” Proceedings of the Royal Society 240:433-51. DOI: https://doi.org/10.1098/rspb.1990.0047 [Google Scholar]
 7. Ehrlich, Stanisław. 1965. „O tak zwanej dogmatyce prawa.” W Studia z teorii prawa, red. Stanisław Ehrich, 59-66. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. [Google Scholar]
 8. Frankl, Viktor. 2009. Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa: Wydawnictwo „Czarna Owca”. [Google Scholar]
 9. Frankl, Viktor. 2010a. Wola sensu. Założenia i zastosowanie logoterapii. Warszawa: Wydawnictwo „Czarna Owca”. [Google Scholar]
 10. Frankl, Viktor. 2010b. Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Warszawa: Wydawnictwo „Czarna Owca”. [Google Scholar]
 11. Gärdenforst, Peter. 2010c. Jak Homo stał się sapiens. O ewolucji myślenia. Warszawa: Wydawnictwo „Czarna Owca”. [Google Scholar]
 12. Garland, Brent, ed. 2004. Neuroscience and the Law. New York: Dana Press [Google Scholar]
 13. Gigerenzer, Gerd, and Christoph Engel, ed. 2006. Heuristics and the Law. London: MIT Press. DOI: https://doi.org/10.7551/mitpress/3488.001.0001 [Google Scholar]
 14. Godlewski, Józef. 1967. „Problem laicyzacji osobowego prawa małżeńskiego w Polsce międzywojennej.” Państwo i Prawo 11:750-61. [Google Scholar]
 15. Gołąb, Stanisław. 1932. Polskie prawo małżeńskie w kodyfikacji. Warszawa: Wydawnictwo „Bibljoteka Prawnicza”. [Google Scholar]
 16. Gorbaniuk, Julia, i Beata Parysiewicz, red. 2009. Rodzina wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 17. Górnicki, Leonard. 2000. Prawo cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1939. Wrocław: Kolonia Limited. [Google Scholar]
 18. Gwiazdomorski, Jan. 1935. Trudności kodyfikacji osobowego prawa małżeńskiego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 19. Jaglarz, Jerzy. 1932. „Fałsze” a prawda. O projekcie małżeńskim Komisji Kodyfikacyjnej. Włocławek: s.n. [Google Scholar]
 20. Karłowski, Kazimierz. 1932. Uwagi o projekcie prawa małżeńskiego Komisji Kodyfikacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem jego motywów). Poznań: Związek Kapłanów „Unitas”, Druk. św. Wojciecha. [Google Scholar]
 21. Kawula, Stanisław, Józefa Brągiel, i Andrzej Janke. 2004. Pedagogika rodziny. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. [Google Scholar]
 22. Kelsen, Hans. 1992. Introduction to the Problems of Legal Theory, trans. Bonnie Litschewski-Paulson, and Stanley Paulson. New York: Clarendon Paperbacks. [Google Scholar]
 23. Klein, David, and Gregory Mitchell. 2010. Psychology of Judicial Decision Making. New York: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195367584.001.0001 [Google Scholar]
 24. Krasowski, Krzysztof. 1993. „Próby unifikacji osobowego prawa małżeńskiego w II Rzeczypospolitej.” Kwartalnik Prawa Publicznego 3:467-502. [Google Scholar]
 25. Lisowski, Zygmunt. 1934. Prawo małżeńskie (projekt ustawy). Poznań: nakł. Autora. Skład główny w Księgarni św. Wojciecha. [Google Scholar]
 26. Łętowska, Ewa. 1983. Tendencje rozwoju prawa cywilnego. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. [Google Scholar]
 27. Łukasik, Andrzej. 2007. Ewolucyjna psychologia umysłu. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [Google Scholar]
 28. O’Leary, Denyse, and Mario Beauregard. 2011. Duchowy mózg. Neuronaukowa argumentacja za istnieniem duszy, przekł. Zbigniew Kasprzyk. Kraków: Wydawnictwo WAM. [Google Scholar]
 29. Opałek, Kazimierz. 1985. „Interdyscyplinarne związki prawoznawstwa.” Studia Filozoficzne 2-3:17-29. [Google Scholar]
 30. Plopa, Mieczysław. 2008. Psychologia rodziny. Teoria i badania. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”. [Google Scholar]
 31. Popper, Karl, and John Eccles. 1977. The Self and its Brain. London–New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-61891-8 [Google Scholar]
 32. Radwański, Zbigniew. 1980. „Badania nad prawem rodzinnym.” W Metodologiczne problemy badań nad rodziną, red. Zbigniew Tyszka. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. [Google Scholar]
 33. Rand, Kevin, and Stephen Ilardi. 2005. “Toward a Consilient Science of Psychology.” Journal of Clinical Psychology 61, no.1:7-20. DOI: https://doi.org/10.1002/jclp.20088 [Google Scholar]
 34. Stanik, Jan M. 1985. „Związki psychologii z prawem.” Przegląd Psychologiczny XXVIII, nr 4. [Google Scholar]
 35. Szlendak, Tomasz. 2015. Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]
 36. Termińska, Katarzyna. 2008. Rodzina i Ty. Fenomenologia wiązania. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury. [Google Scholar]
 37. Tyszka, Zbigniew. 1979. Socjologia rodziny. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 38. Wilson, Edward. 2011. Konsiliencja. Jedność wiedzy, tłum. Jarosław Mikos. Warszawa: Wydawnictwo Zysk i S-ka. [Google Scholar]
 39. Winter, Steven. 2001. A Clearing the Forest. Law, Life and the Mind. Chicago–London: University of Chicago Press. [Google Scholar]
 40. Ziembiński, Zygmunt. 1975. Socjologia prawa jako nauka prawna. Warszawa–Poznań: PWN. [Google Scholar]
 41. Ziembiński, Zygmunt. 1980. „Wieloaspektowość badań nad prawem dotyczącym rodziny.” W Metodologiczne problemy badań nad rodziną, red. Zbigniew Tyszka. Poznań: PWN. [Google Scholar]
 42. Ziembiński, Zygmunt. 1988. Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa: PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.