Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Zasada zdrowego współdziałania między państwem i Kościołem na rzecz instytucji małżeństwa i rodziny. Wprowadzenie do problematyki

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.6806  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Przedmiotem artykułu są dwa wątki problemowe, mające fundamentalne znaczenie dla teraźniejszości i przyszłości Państwa, Kościoła i Narodu. Pierwszy dotyczy ustalenia znaczenia zasady współdziałania między państwem i Kościołem w kontekście paradygmatu dualizmu religijno-politycznego ukształtowanego w kulturze europejskiej na bazie nakazu Chrystusa: „Oddajcie cezarowi to, to co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mt 21,21) z uwzględnieniem dwóch systemów prawa – prawa kanonicznego i prawa polskiego – w kontekście transformacji społeczno-politycznych wiodących od totalitaryzmu komunistycznego do demokracji. Drugi dotyczy zastosowania zasady współdziałania między państwem a Kościołem do współdziałania na rzecz instytucji małżeństwa i rodziny w świetle Karty Praw Rodziny Stolicy Apostolskiej (1983) oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (1997) i Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (1993).

Bibliografia

 1. Bucoń, Paweł. 2022. Prawo do zawarcia związku małżeńskiego i założenia rodziny. Perspektywa prywatnoprawna i publicznoprawna. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 2. Hemperek, Piotr. 1985. „Współpraca między Kościołem i państwem.” Kościół i Prawo 4:79-100. [Google Scholar]
 3. Krukowski, Józef. 1982. „Podstawy współdziałania kościoła i Państwa w nauczaniu Stefana kard. Wyszyńskiego.” Zeszyty Naukowe KUL 30, nr 1:53-66. [Google Scholar]
 4. Krukowski, Józef. 1992. „Podstawy współdziałania Kościoła i państwa.” Kościół i Prawo 8:19-32. [Google Scholar]
 5. Krukowski, Józef. 1993. Kościół i państwo. Podstawy relacji prawnych. Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. [Google Scholar]
 6. Krukowski, Józef. 1995. Konkordaty współczesne. Doktryna. Teksty (1964-1994). Warszawa: Wydawnictwo Civitas Christiana. [Google Scholar]
 7. Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 8. Krukowski, Józef. 2019. „Część II. Teraźniejszość: Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską.” W Burczak, Krzysztof, Wacław Uruszczak, Wojciech Góralski, i Józef Krukowski. Konkordaty Polskie. Historia i teraźniejszość, red. Józef Krukowski, 147-411. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 9. Krukowski, Józef. 2023. „Geneza konstytucyjnych zasad relacji między Państwem a Kościołem katolickim i innymi związkami wyznaniowymi w Polsce współczesnej (art. 25 Konkordatu).” W Między prawem a polityką. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Hannie Suchockiej, red. Bogumiła Kaniewska, Tadeusz Wallas, i Krzysztof Urbaniak, 465-81. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. [Google Scholar]
 10. Łętowska, Ewa, i Jan Woleński. 2013. „Instytucjonalizacja związków partnerskich a Konstytucja RP z 1997 r.” Państwo i Prawo 6:15-40. [Google Scholar]
 11. Lombardi, Giuseppe. 1985. „L’Eedito di Milano del 313 e la laicità dello Stato.” W I diritti fondamentali della persona umana e la libertà religiosa. Atti del colloquio giuridico, e 8-10 marzo 1984, red. Franco Biffi, 23-87. Roma: Libreria Editrice Vaticana. [Google Scholar]
 12. Mazurek, Franciszek. 1991. Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła. Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL. [Google Scholar]
 13. Paglia, Vincenzo. 2013. Karta praw rodziny Stolicy Apostolskiej. Prezentacja, interpretacja i komentarz. Pelplin: Bernardinum. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 > >>