Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Procedury dyscyplinarne w Kościele pierwotnym

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.8004  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

W artykule przywołano liczne dokumenty z okresu Kościoła pierwotnego, które świadczą o tym, że w Kościele nigdy nie panowała ani charyzmatyczna anarchia, ani bezgraniczna demokracja. Niemniej jednak dane dotyczące ustroju Kościoła, które są nam przekazywane poprzez Pismo Święte, zwłaszcza Nowy Testament i pisma Ojców Apostolskich, nie znajdują się w formie systematycznego traktatu. Raczej spotyka się go sporadycznie, głównie w związku z rozwiązaniem jakiegoś konkretnego problemu. Dlatego konieczne jest uporządkowanie tych różnych wzmianek w logicznej zgodności. W artykule w pierwszej kolejności podjęto analizę problematyki władzy charyzmatycznej, opisanej przede wszystkim w Dziejach Apostolskich, listach Pawłowych, a zwłaszcza w traktacie wczesnochrześcijańskim Didache. Traktat ten wspomina także o hierarchicznych obowiązkach biskupów i diakonów, które także można dostrzec już w Nowym Testamencie obok obowiązków apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów i prezbiterów. Niektóre z wymienionych urzędów kościelnych pełnią przede wszystkim rolę misyjną, inne powołane są do opieki duszpasterskiej nad istniejącymi i stabilnymi wspólnotami chrześcijańskimi. Porządek kościelny opisany w osiemnastym rozdziale Ewangelii według św. Mateusza adresowany jest głównie do tych wspólnot stabilnych. Pierwszy List Klemensa, napisany jeszcze w I w. chrześcijaństwa, daje świadectwo o usunięciu prezbiterów w Kościele korynckim i interwencji władzy rzymskiej w tym sporze. Prawo kanoniczne, które stopniowo zaczęło się rozwijać w Kościele, poszło bezpośrednio w ślady tych zwyczajów dyscyplinarnych, które znamy z literatury wczesnochrześcijańskiej.

 

Bibliografia

 1. Becker, Jürgen. 1998. Paulus. Der Apostel der Völker. Tübingen: Mohr Siebeck. DOI: https://doi.org/10.36198/9783838520148 [Google Scholar]
 2. Berger, Klaus. 2011. Kommentar zum Neuen Testament. Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus. DOI: https://doi.org/10.14315/9783641311728 [Google Scholar]
 3. Dalla Torre, Giuseppe. 1996. La città sul monte. Contributo ad una teoria canonistica sulle relazioni fra Chiesa e Communità politica. Roma: An Veritas Editrice. [Google Scholar]
 4. Denzinger, Heinrich, and Peter Hünermann. 1999. Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum. Kompendium der Glaubensbekenntnisse und kirchlicher Lehrentscheidungen. Lateinisch-Deutsch. Freiburg in Breisgau: Herder. [Google Scholar]
 5. Fischer, Joseph A. 1964. Die Apostolischen Väter. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. [Google Scholar]
 6. Gnilka, Joachim. 1996. Paulus von Tarsus – Apostel und Zeuge. Freiburg im Breisgau: Herder. [Google Scholar]
 7. Harnack, Adolf von. 1929. Einführung in die alte Kirchengeschichte. Das Schreiben der römischen Kirche an die korinthische aus der Zeit Domitians (I. Klemensbrief). Leipzig: J.C. Hinrich. [Google Scholar]
 8. Harnack, Adolf von. 1977. “Die christlichen Missionare: Apostel, Propheten und Lehrer als Einheit.” In Das kirchliche Amt im Neuen Testament, edited by Karl Kertlege, 30-44. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft. [Google Scholar]
 9. Klausnitzer, Wolfgang. 2004. Der Primat des Bischofs von Rom. Entwicklung – Dogma – Ökumenische Zukunft. Freiburg im Breisgau: Herder. [Google Scholar]
 10. Kryštof (arcibiskup). 2000. Pravoslavný svět. Přehledné dějiny patriarchátů a místních církví [The Orthodox World. An Overview of the History of Patriarchates and Local Churches]. Prešov: Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešově. [Google Scholar]
 11. Maccarone, Michele. 1976. Apostolicità, episcopato e primato di Pietro. Ricerche e testimonianze dal II al V secolo. Roma: Pontificia Università Lateranense. [Google Scholar]
 12. Mühlsteiger, Johannes. 2001. “Zum Verfassungsrecht der Frühkirche.” In Konrad Breitsching, and Wilhelm Rees. Tradition – Wegweisung in die Zukunft. Festschrift für Johannes Mühlsteiger zum 75. Geburtstag, 741-810. Berlin: Duncker & Humblot. [Google Scholar]
 13. Müller, Ulrich B. 2014. “Frühchristliche Prophetie und die Johannesoffenbarung.” Novum Testamentum 56:174-95. DOI: https://doi.org/10.1163/15685365-12341464 [Google Scholar]
 14. Rossé, Gérard. 2010. Atti degli Apostoli. Introduzione, traduzione e commento. Alba (Cuneo): Società San Paolo. [Google Scholar]
 15. Schnackenburg, Rudolf. 1963. Die Johannesbriefe. Leipzig: St. Benno-Verlag. [Google Scholar]
 16. Sebott, Reinhold. 1993. Fundamentalkanonistik. Grund und Grenzen des Kirchenrechts. Frankfurt am Main: Knecht Verlag. [Google Scholar]
 17. Tanner, Norman P. 1990. Decrees of the Ecumenical Councils. Vol. I: Nicaea I to Lateran V. Shecd & Ward and Georgetown University Press. [Google Scholar]
 18. Trilling, Wolfgang. 1975. Das wahre Israel. Studien zur Theologie des Matthäusevangeliums. Leipzig: St. Benno-Verlag. [Google Scholar]
 19. Wrede, William. 1891. Untersuchungen zum Ersten Klemensbriefe. Göttingen: Vanderhoeck & Ruprecht. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.