Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 30 Nr 33 (2020)

Artykuły

Konsekwencje zbieżności zasad i norm małżeńskiego prawa kanonicznego z polskim prawem rodzinnym oraz zachodzących między nimi różnic

DOI: https://doi.org/10.32077/skp.2020.33.1-10  [Google Scholar]
Opublikowane: 30.06.2020

Abstrakt

Nawet tylko pobieżny rzut oka na poruszone zagadnienia w artykule pokazuje, że zawarty w temacie cel projektu został zasadniczo osiągnięty. Przyjmując za przedmiot analiz i porównań złożony problem dwóch instytucji: małżeństwa i rodziny, w dwóch systemach prawnych – państwowym i kościelnym – trzeba było wydobyć te istotne konstytutywne elementy i aspekty, które by pozwoliły ukazać: zbieżności i różnice w dyspozycjach w obu porządkach prawnych, by w rezultacie wskazać na praktyczne korzyści i niekorzyści dla małżeństw i rodzin, składających się zwłaszcza z osób różnej proweniencji religijnej i społecznej. Kończąc refleksję nad tak bogatą i złożoną problematyką, wypadałoby odwołać się, mając na uwadze postulat prawa naturalnego, do słynnej reguły, w myśl której „Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet” [Uruszczak 2017, 492].

Bibliografia

 1. Bonnet, Louis. 2004. La communauté de vie conjugale au regard des lois de L’Église catholique. Paris: Cerf. [Google Scholar]
 2. Chiappetta, Luigi. 1990. Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concor-dataria. Roma: Edizioni Dehoniane. [Google Scholar]
 3. Corecco, Eugenio. 1990. Théologie et droit canon. Fribourg: Éditions Universitaires. [Google Scholar]
 4. Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa: Wydawnictwo UKSW. [Google Scholar]
 5. Góralski, Wojciech, i Andrzej Pastwa. 2015. Rodzina suwerenna – Kościół domowy. W nurcie współczesnej myśli prawnej Kościoła powszechnego i Kościoła w Polsce. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. [Google Scholar]
 6. Grocholewski, Zenon. 2009. Refleksje na temat prawa. Prawo naturalne. Filozofia prawa. Kraków: Wydawnictwo „Homo Dei”. [Google Scholar]
 7. Hervada, Javier. 1999. Carta sobre el divorcio: el matrimonio y la fe de la Iglesia. Ed. 2. Navarra: Navarra Gráfica Ediciones. [Google Scholar]
 8. Kasprzyk, Piotr. 1999. Instytucja separacji małżeńskiej. Lublin–Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne w Sandomierzu. [Google Scholar]
 9. Krukowski, Józef. 2013. Kościelne prawo publiczne. Prawo konkordatowe. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL. [Google Scholar]
 10. Kuglarz, Paweł, i Fryderyk Zoll. 1994. Małżeństwo konkordatowe. Analiza prawno-porównawcza zawarcia małżeństwa w prawie kanonicznym i w prawie polskim. Rozważania na tle Konkordatu z dnia 28 lipca 1993 r. Kraków: Staromiejska Oficyna Wydawnicza. [Google Scholar]
 11. Legrain, Michel. 1983. Questions autuor du mariage Permanences et mutations. Strasbourg: Salvator. [Google Scholar]
 12. Pawluk. Tadeusz. 1996. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. 3: Prawo małżeńskie. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne. [Google Scholar]
 13. Ratzinger, Joseph. 2017. „O teologii małżeństwa.” W Joseph Ratzinger. Opera omnia. Wprowadzenie do Chrześcijaństwa, red. Krzysztof Góźdź, i Marzena Górecka, t. 4, s. 512-28. Lublin: Wydawnictwo KUL. [Google Scholar]
 14. Rychlicki, Czesław. 1997. Sakramentalny charakter przymierza małżeńskiego. Studium teologiczno-dogmatyczne. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy. [Google Scholar]
 15. Uruszczak, Wacław. 2017. Opera historico-iuridica selecta. Prawo kanoniczne – Nauka prawa – Prawo wyznaniowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. [Google Scholar]
 16. Walaszek, Bronisław. 1971. Zarys prawa rodzinnego i opiekuńczego. Warszawa: PWN. [Google Scholar]
 17. Winiarz, Jan. 1996. Prawo rodzinne. Wyd. 9. Warszawa: PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.

Inne teksty tego samego autora