Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 34 Nr 37 (2024)

Artykuły

Małżeństwo mieszane katolicko-prawosławne według obowiązującego prawa kanonicznego w Polsce

DOI: https://doi.org/10.32077/bskp.7354  [Google Scholar]
Opublikowane: 11.06.2024

Abstrakt

Sakrament małżeństwa pomiędzy katolikiem i prawosławnym traktowany jest w prawie kanonicznym jako małżeństwo mieszane. Jednak ze względu na bliskość doktrynalną obu Kościołów, jest ono również traktowane odmiennie niż inne możliwe małżeństwa mieszane. Nie zwalnia to jednak od przestrzegania wymaganych przez prawo przepisów w celu uzyskania wymaganego zezwolenia i ewentualnie dyspensy od formy kanonicznej. Przyczyny i możliwe kwestie kanoniczne i duszpasterskie, które mogą stanowić problem w takich małżeństwach, stanowią zasadniczą treść tego artykułu. Dlatego też, wychodząc od koncepcji małżeństwa mieszanego i wymogów prawnych, przedstawiono także niebezpieczeństwa, jakie wiążą się z takim związkiem, czyli wszelkiego rodzaju zagrożenia duchowe dla strony katolickiej, jakie mogą wystąpić w takim małżeństwie. Do potencjalnych trudności takich małżeństw należą: rozbieżności w rozumieniu małżeństwa, zagrożenie wiernością własnemu Kościołowi i niebezpieczeństwo indyferentyzmu religijnego, przeszkody w praktykowaniu wiary, trudności w wychowaniu religijnym dzieci.

Wymagane przez prawo zezwolenie ordynariusza miejsca powinno spełniać warunki, które ułatwią kompetentnej władzy rozstrzygnięcie konkretnego przypadku. W artykule wymieniono także najczęstsze sytuacje, z jakimi mogą spotkać się duszpasterze w przypadku małżeństw mieszanych katolika i prawosławnego. Wśród nich wymieniono: trudność w udowodnieniu sakramentu chrztu lub stanu wolnego, niechęć do instytucji rękojmi po stronie katolickiej lub niekatolickiej, wyrażanie chęci przyłączenia się do Kościoła drugiej strony.

Bibliografia

 1. Adamowicz, Leszek. 2014. „Aspekt liturgiczno-prawny zawarcia małżeństwa katolików z prawosławnymi.” W Kanoniczno-liturgiczne aspekty zawierania małżeństw mieszanych i im podobnych, red. Urszula Nowicka, 69-81. Warszawa: Prymasowskie Wydawnictwo Gaudentinum. [Google Scholar]
 2. Blanco, María. 2004. „Can. 876.” W Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. T. III/1, red. Ángel Marzoa, Ernest Caparros, Jorge Miras, i in., 484-85. Montréal-Chicago: Wilson & Lafleur. [Google Scholar]
 3. Burchard, Łukasz. 2014. „Kształtowanie się pojęcia przestępstwa w systemie prawa kanonicznego.” Łódzkie Studia Teologiczne 23, nr 2:39-65. [Google Scholar]
 4. Chiappetta, Luigi. 2012. Il Codice di diritto canonico. T. II. Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna. [Google Scholar]
 5. Dzierżon, Ginter. 2020. Dyspensa w kanonicznym porządku prawnym. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW. [Google Scholar]
 6. Góralski, Wojciech. 2006. Kościelne prawo małżeńskie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. [Google Scholar]
 7. Hendriks, Jan. 2001. Diritto matrimoniale. Commento ai canoni 1055-1165 del Codice di diritto canonico. Milano: Ancora. [Google Scholar]
 8. Jakubiak, Tomasz. 2013. „Naprawienie zaistniałego stanu rzeczy po zawarciu małżeństwa przez stronę łacińską ze stroną akatolicką obrządku wschodniego bez dyspensy od formy kanonicznej przy udziale świętego szafarza.” Roczniki Nauk Prawnych 13, nr 4:119-42. [Google Scholar]
 9. Kędracka, Malwina. 2020. „Legalizacja małżeństw zawartych w Cerkwi prawosławnej.” Kościół i Prawo 9, nr 2:159-74. DOI: https://doi.org/10.18290/kip2092-11 [Google Scholar]
 10. Majer, Piotr, i Leszek Adamowicz. 2021. Praktyczny komentarz do Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019. Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu. [Google Scholar]
 11. Mosconi, Marino. 2022. „Liber VI. De sanctionibus poenalis in Ecclesia.” W Codice di Diritto Canonico Commentato, red. Redazione di „Quaderni di Diritto Ecclesiale”, 1067-152. Milano: Ancora. [Google Scholar]
 12. Myrcha, Marian. 1986. „Problem grzechu w karnym ustawodawstwie kanonicznym.” Prawo Kanoniczne 29, nr 1-2:43-80. [Google Scholar]
 13. Navarro-Valls, Rafael. 2004. „Can. 1127.” W Exegetical Commentary on the Code of Canon Law. T. III/2, red. Ángel Marzoa, Ernest Caparros, Jorge Miras, i in., 1510-511. Montréal-Chicago: Wilson & Lafleur. [Google Scholar]
 14. Nowicka Urszula. 2007. Szafarz sakramentu małżeństwa. Studium historyczno-prawne. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. [Google Scholar]
 15. Peters, Eduardus (red.). 2005. Incrementa in Progressu 1983 Codicis Iuris Canonici. Montréal: Wilson & Lafleur. [Google Scholar]
 16. Pighin, Bruno F. 2021. Il nuovo sistema penale della Chiesa. Venezia: Marcianum Press. [Google Scholar]
 17. Plezia, Marian. 1998. Słownik łacińsko-polski. T. III. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [Google Scholar]

Downloads

Download data is not yet available.